پودر قابل حل در آب‌ - Amoxivet 50 Rooyan - Amoxicillin trihydarte 50%

پودر قابل حل در آب‌ -  Amoxivet 50 Rooyan - Amoxicillin trihydarte 50%
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com