لیست وبینار های قابل برگزاری موسسه ITPNews

مقایسه منابع مختلف متیونین از نظر اثر بر استرس اکسیداتیو
 • مقایسه منابع مختلف متیونین از نظر اثر بر استرس اکسیداتیو

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران : علی افسر
 • تاریخ اجرا : 13-07-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 13-07-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • حامی : ایوانیک
 • بیماری B.V.D در گله های گاو شیری ( پیشگیری و کنترل بیماری )
 • بیماری B.V.D در گله های گاو شیری ( پیشگیری و کنترل بیماری )

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران : دکتر پازوکی
 • تاریخ اجرا : 19-07-1399
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 19-07-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • نقش برتر اسید آمینه هاى ال متیونین ، ال لیزین ، ال والین و ال آرژنین در تغذیه ى طیور ایران
 • نقش برتر اسید آمینه هاى ال متیونین ، ال لیزین ، ال والین و ال آرژنین در تغذیه ى طیور ایران

 • مجری : مرغ نوجان
 • سخنران : دکتر حامد احمدی
 • تاریخ اجرا : 27-07-1399
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 27-07-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • آیا هیدروکس آنالوگ متیونین مانند یک اسید آلی عمل می کند
 • آیا هیدروکس آنالوگ متیونین مانند یک اسید آلی عمل می کند

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران : علی افسر
 • تاریخ اجرا : 30-07-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 30-07-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • حامی : ایوانیک
 •  

  آرشیو وبینارهای اجرا شده :

  مشاهده تمام وبینارها
  Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com