لیست وبینار های قابل برگزاری موسسه ITPNews

کاربرد ضد انگل های جدید و نقش بهداشت در کنترل و پیشگیری از آلودگی های انگلی در دام سبک
 • کاربرد ضد انگل های جدید و نقش بهداشت در کنترل و پیشگیری از آلودگی های انگلی در دام سبک

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران/مدرس : دکتر عادل قره باغی - مهندس محمد روشن ضمیر
 • تاریخ اجرا : 12-12-1402
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 12-12-1402
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • کنجاله تخمیری غلات؛ استفاده در تغذیه گاوهای شیری
 • کنجاله تخمیری غلات؛ استفاده در تغذیه گاوهای شیری

 • مجری : زاگرس سبز
 • سخنران/مدرس : دکتر امین دیندارصفا
 • تاریخ اجرا : 15-12-1402
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 15-12-1402
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • راهکارهای دستیابی به اوج تولید در گله‌های گاو شیری
 • راهکارهای دستیابی به اوج تولید در گله‌های گاو شیری

 • مجری : کربنات اطلس
 • سخنران/مدرس : دکتر آرش آذرفر
 • تاریخ اجرا : 16-12-1402
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 16-12-1402
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com