تشخیص جنسیت جوجه شترمرغ

تشخیص جنسیت جوجه شترمرغ
به گزارش خبر گزاری آرشیو مقاله ITPNews:
زبان فارسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 6
دانلود فایل دانلود
نویسنده رامین شهابی
به گزارش خبر گزاری آرشیو مقاله ITPNews:
شما با دانلود این فایل 5 صفحه ای به اطلاعاتی در خصوص تشخیص جنسیت شترمرغ دست خواهید یافت - سرفصل های این فایل به شرح ذیل است :
- تعیین جنسیت به روش PCR
- تعیین جنسیت در زمان جوجگی
- تعیین جنسیت در زمان جوانی
- تعیین جنسیت در زمان بلوغ
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com