اطلاعات شرکت ها - اجداد گوشتی و تخمگذار


جستجو:


اطلاعات شرکت خود را پیدا نمی کنید؟ افزودن شرکت

سهامی مزرعه نمونه ارتش

تولیدکننده خوراک دام و طیور - تولیدکننده پلت اطلاعات بیشتر

مرغک

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار HY-LINE اطلاعات بیشتر

طیور برکت

تولید کننده جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه تجاری یکروزه تخمگذار نژادLSL اطلاعات بیشتر

مجتمع کشت و صنعت سبزدشت

تولید جوجه یک روزه مادر گوشتی اطلاعات بیشتر

مرغیران

اجداد هوبارد اطلاعات بیشتر

کیمیا طیور مرند ( نیک چیک )

تولید جوجه یکروزه مادر تخمگذار اطلاعات بیشتر

مرغ اجداد زربال

تولیدکننده جوجه پدر و مادر راس اطلاعات بیشتر

مرغ مادر نعیما

تولید جوجه یکروزه - ظرفیت 38000 قطعه اطلاعات بیشتر

اجداد سپید طیور پارس نیاک

تولید جوجه مادر و پدر گوشتی نژاد پلاس اطلاعات بیشتر

مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین آرین بابلکنار

تولید اجداد و مادرگوشتی اطلاعات بیشتر

مشهد جوجه

تولیدکننده جوجه یکروزه تخمگذار اطلاعات بیشتر

مرغ مادر زمانی

تولید جوجه یکروزه مادر گوشتی اطلاعات بیشتر

خزر مرغ تالش

جوجه یکروزه گوشتی 35000 اجداد آرین 35000 مادر راس اطلاعات بیشتر
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com