12 نکته اصلی برای به سازی مناسب جوجه کشی

12 نکته اصلی برای به سازی مناسب جوجه کشی
به گزارش خبر گزاری :

برخی از برنامه های بهسازی در تشکیلات جوجه کشی تاکید بسیار زیادی روی مواد ضد عفونی می نماید . چنانچه کار بهسازی در سایر مقاطع جا بجا کردن تخم مرغ ضعیف باشد باید به مصرف مواد ضد عفونی بیشتر توجه نمود . مدیران واحدهای جوجه کشی لازم است که دقت کامل نسبت به موازین بهسازی در قبل از مرحله جوجه کشی جوجه کشی مبذول داشته و روی مدیریت مزارع مرغ مادر نظارت داشته باشند .در این باره چه نکات اصلی باید مورد توجه بستر وضعیت لانه های تخم گذاری قرار گیرند ؟
کف لانه تخم گذاری اولین سطحی است که با تخم مرغی که تازه از بدن مرغ خارج شده تماس پیدا می کند .رطوبت سطح پوسته تخم مرغی که تازه گذارده شده وسیله مناسبی برای هجوم باکتریها به تخم مرغ می باشد صرف نظر از نوع ماده ای که در لانه به کار رفته (تراشه نجاری و غیره )اساسا مواد مصرفی باید تمیز و خشک و عاری از مواد مدفوفی باشند .اگر لانه کثیف شده باشد مواد آن را عوض کنید تا اطمینان حاصل شود که تخم مرغ ها آلودهنمی شوند .
شرایط بستر در سالن مرغ های مادر مشخص می سازد که مواد داخل لانه ها تا چه حد خشک و تمیز می باشند .
ریزش آب ،فضای کم است و تهویه ضعیف باعث افزایش مقدار رطوبت و مواد مدفوعی می شود که مرغ با خود به داخل لانه ختم گذاری می برد .
نکته دیگری که در کاهش آلودگی تخم مرغ های جوجه کشی اهمیت اساسی دارد انتخاب محل قرار دادن لانه تخم گذاری است .تخم مرغ هایی که روی بستر یا روی اسلت گذارده می شوند مقادیر زیادی آلودگی باکتری هایی داشته و نباید جزو تخم مرغ های جوجه کشی محسوب شوند.مرغ ها بعد از آن که 3یا 4 بار در جایی ختم می گذارند به همان جا برای تخم گذاری های بعدی عادت می کنند .از این رو بسیار مهم است که یک هفته قبل از شروع تخم گذاری نسبت به قرار دادن لانه های تخم گذاری در محل های مناسب اقدام گردد .
برای این که مرغ ها در4-5 هفته اول به استفاده از لانه های تخم گذاری تشویق شوند روی اسلب ها راه بروند و از نشستن آنها در جاهای غیر از لانه تخم گذاری جلو گیری نمایید.
فضای کافی برای لانه در نظر بگیرید (4-5 مرغ در لانه های معمولی ). لانه ها را در جایی قرار دهید که به آسانی برای مرغ ها قابل دسترس باشند .
جمع آوری و انتخاب :
با خارج کردن هر چه سریع تر تخم مرغ ها از سالن مادر از نفوذ با کتری ها و رشد اولیه جنین در تخم مرغ های جوجه کشی جلو گیری نمایید .روزی 4 مرتبه تخم مرغ ها را جمع کنید .بعد از جمع آوری فقط تخم مرغ هایی را که عاری از کثافت ،ذرات مدفوع و خون هستند انتخاب کرده و آنهایی را که ترک یا سوراخ دارند را کنار بگذارید بسیاری از تولید کنندگان سعی می کنند تا تخم مرغ های کثیف را با استفاده ار ترکیبات پاک کننده یا با سنباده زدن تمیز نمایند .از این کار خود داری کنید زیرا باعث پاک کردن کوکیکول که اولین سد دفاعی پوسته در برابر باکتری ها است می گردد همچنین در اثر سائیدن ممکن است کثافات به درون خلل و فرج پوسته تخم مرغ رانده شود .
تخم مرغ های غیر عادی را نباید جزو تخم مرغ های جوجه کشی قرار داد چون اینها نسبت به آلودگی حساس تر بوده و با وجود آن که از لحاظ باروری مشکلی ندارند ولی در مقایسه با تخم مرغ های عادی ،قدرت باروری آن ها کمتر می باشد .تخم مرغ هایی که قالب آنها دارای عیب و نقص جزئی هستند قابلیت جوجه در آوری آن ها تقریبا 14 درصد کمتر است در صورتی که قدرت جوجه در آوری تخم مرغ هایی که قالب آن ها گرد –جوش دار –چروکیده –نا صاف و غیره است 35-89 درصد پائین تر از تخم مرغ های عادی می باشد .
به سازی تخم مرغ های جوجه کشی :
استفاده از پاک کننده های شیمیایی بر روی سطح تخم مرغ در اکثر شرایط برای بهتر شدن قابلیت جوجه در آوری ضرورتی ندارد .با این وصف برخی تو لید کنندگان برای به حداقل رساندن آلودگی های با کتری های متوسل به این پاک کننده ها می شوند .برای حصول بهترین نتیجه ،مواد ضد عفونی را به میزانهای توصیه شده رقیق کرده به صورت کف یا اسپری بلا فاصله بعد از این که تخم گذارده شد استفاده نمائید .محلول ضد عفونی باید گرمتر از تخم مرغ باشد .مطمئن شوید که محلول ضد عفونی تمام سطوح تخم مرغ را فرا گیرد و کلیه ذرات گرد و خاک –شوره –پرها وذرات چوبی را که به آن چسبیده از آن جدا نماید .
با استفاده از پاک کننده در محلی عاری از گرد و خاک از دوباره آلوده شدن تخم مرغ جلو گیری نمائید .
ماشین های شستشوی تخم مرغ موقعی موثر عمل می کنند که آب آن ها هر دو ساعت یک بار عوض شود یا آب تازه در آن جاری باشد .از استفاده از روش های قدیمی غوطه ور سازی تخم مرغ ها در یک سطل آب صابون دار پرهیز نمائید .خطراتی وجود دارند که عبارتند از درجه حرارت نا مناسب محلول شستشو و عوض نکردن به موقع محلول .
هدف اصلی یک تولید کننده تخم مرغ های جوجه کشی، باید تولید تخم مرغ های تمیز در لانه های تخم گذاری و کاهش هر چه بیشتر تخم های گذارده شده روی بستر یا اسلت و عدم استفاده از تخم مرغ های کثیف باشد .
جا به جا کردن و نگهداری تخم مرغ های جوجه کشی :
تا وقتی که تخم مرغ های جوجه کشی در شرایط محیطی سالن قرار داشته باشند به سرعت کیفیت خود را از دست می دهند. هرچه سریعتر این تخم مرغ ها را به اتاقی که از لحاظ محیطی تحت کنترل باشد منتقل نمایند، کیفیت و قدرت جوجه درآوری در آنها بهتر می شود در حالیکه گرفتن تخم مرغ های جوجه کشی در سالن مرغ های مادر، با وجود مدیریت مناسب، باز هم در معرض خطر آلوده شدن می باشد.
گزارش شده است که میکروب سالمونلا می تواند از خلل و فرج پوسته در کمتر یک ساعت بعد از آنکه تخم گذارده می شود بداخل آن نفوذ کند.
نطفه موجود در آنها ممکن است شروع به فعالیت نموده و درنتیجه میزان تلفات زودرس جنین بسیار افزایش پیدا کند.اطاق های نگهداری تخم مرغ در مزارع مرغ مادر و در موسسات جوجه کشی باید در حد 12یا20 درجه سانتیگراد نسبت به درجات پائین تر این محدوده حرارتی قرار گیرد مناسبتر است زیرا تخم مرغ ها وقتی از یک اتاق سرد تر برداشته می شوند روی پوسته آنها عرق کرده و مرطوب می شود .کیفیت تخم مرغی که بدین ترتیب عرق کرده در معرض خطر بزرگی قرار دارد ،زیرا تراکم قطره چه بسا روی سطح پوسته باعث تهسیل عبور میکروار گانیسم ها از سوراخ های پوسته به درون تخم مرغ می گردد .
در عملیاتی که تخم مرغ های جوجه کشی را در داخل جعبه ها می چینند احتیاطات مخصوصی باید در حفظ کیفیت تخم مرغ رعایت گردد . بهترین کار این است که تخم مرغ های جوجه کشی را یک شب قبل از قرار دادن در داخل جعبه ها در انبار نگهداری کنند .
اطاق های نگهداری تخم مرغ در مزارع مرغ مادر باید تمیز و بهداشتی بوده و مجهز به یک تهویه مناسب ،مرطوب ساز و گرم کن باشند ترموستات ها در اطاق های تخم مرغ اکثرا دقیق کار نمی کنند و باید آنها را مورد بازدید قرار داد.دستگاه های مرطوب ساز را مرتبا تمیز کرده و برای جلو گیری از آلودگی ،مقداری مواد ضد عفونی به آب اضافه کنید .
جدا سازی و حفاظت :
مزارع مادر و جوجه کشی هر دو باید از سایر مرغداری ها و دامداری ها دور باشند تا از ورود اجرام بیماری زا جلو گیری شود .به همین دلیل باید از ورود بازدید کنندگان به مرغداری و جوجه کشی جلو گیری نمود .
افرادی که در قسمت مرغ مادر کار می کنند برای هر مرتبه بازدید از مرغداری باید از چکمه های لاستیکی و رو پوشهای ضد عفونی شده استفاده کنند .چکمه های لاستیک بهتر از پلاستیکی است زیرا ضد عفونی کردن آنها آسان تر انجام می شود .چکمه های پلاستیکی شکننده بوده و حتی بعد از چند قدم راه رفتن روی نقاط بتونی یا روی ریگ یا روی اسلت ها ممکن است سوراخ پیدا کند .
بهترین برنامه های بهسازی در جوجه کشی شامل ایجاد امکانات برای دوش گرفتن ،تعوض لباس ها و کفش ها برای کلیه کار کنان و بازدید کنندگان می باشد.
طرح و خط تولید :
طرح تشکیلات جوجه کشی، خط و مسیر کار –افراد و هوا از همان راهی باید باشد که تخم مرغ ها طی می کنند .تا جایی که ممکن است از درهای یک طرفه باید استفاده کرد تا از بر گشت آلودگی از نقاط کثیف به نقاط تمیز جلو گیری شود .
بسیاری از جوجه کشی ها وجود دارند که نمونه های بدی از طرح خط تولید به شمار می روند .ما یکی از آنها را می شناسیم که تخم مرغ ها برای رسیدن به اطاق نگهداری تخم مرغ از میان سالن درجه بندی جوجه می گذرد .در این موسسه تخم مرغ ها را برای خواباندن در دستگاه ،دوباره از اطاق جوجه ها عبور می دهند و سپس تخم مرغ ها را برای انتقال به سالن جوجه کشی از محل شستشوی سینی ها می گذرانند .در سالن جوجه کشی نیز گاهی تمیز کاری دستگاه هاچر و حمل جوجه ها در یک زمان صورت می گیرد .
این مشکلات به نگرانی های مربوط به ضد عفونی و بهسازی اضافه می شود ولی با طرح ریزی صحیح تر و دقیقی طرح می توان از این وضعیت رهایی پیدا کرد .رطوبت و تهویه در جوجه کشی باید در طرح ریزی کلی موسسه مورد ملاحظه قرار گرفته باشد .ایده ال این است که هر اطاق برای خود سیستم تهویه مستقل داشته باشد .اطاق های تمیز مخصوصا اطاق مربوط به تهیه واکسن به یک سیستم تهویه با فشار مثبت احتیاج دارند ،در صورتی که اطاق های آلوده مانند بخش سینی شویی و سالن هایی که هاچرها در آن قرار دارند باید مجهز به سیستم تهویه بافشار منفی باشند .
سیستم های تهویه حتی الا مکان باید هوای تازه و تمیز را به داخل جوجه کشی پخش نماید. مدیر بخش جوجه کشی که مفهوم هوای تازه و تمیز را به عنوان یک عامل ضد آلودگی در نظر میگیرد کمتر با مشکلات بهداشتی درگیر می شود مخصوصاً در زمستان که بسیاری از جوجه کشی ها برای صرفه جویی در انرژی از تهویه کمتری میخواهند استفاده کنند. تبادل و تعویض سریع هوای راکد و آلوده با هوای تازه هرچه زودتر یا بیشتر آلودگی را حذف کرده و به عنوان یک عامل ضد عفونت عمل می کند .
تمیز کاری :
تلاش وجدانی برای تمیز کاری از ضد عفونی کردن مهم تر است . همه مواد ضد عفونی در تمیز کاری مقدماتی موثر هستند . ذرات و مواد آلی موجود دردستگاه جوجه کشی باعث خنثی کردن مواد ضد عفونی می شوند . بنابرین ،بهترین کار در تمیز کاری در تمیز کردن این است که نسبت به مصرف مواد ضد عفونی توجه کامل مبذول گردد .
ضد عفونی :
چندین نوع ماده ضد عفونی و بهداشتی برای مصرف در صنعت مرغداری وجود دارد .
هر یک از آنها در محیط مناسبی باید مورد استفاده قرار گیرد تا بیشترین تاثیر را داشته باشد ph ،سازگاری با سایر عوامل شیمیایی مورد مصرف ،مقدار مواد الی موجود ،درجه حرارت و رطوبت باید همگی مورد توجه قرار گیری .بعضی از این مواد برای بعضی تجهیزات جوجه کشی خورندگی دارند .حتی وقتی محیط برای تاثیر شیمیایی یک ماده ضد عفونی یا بهداشتی مناسب باشد شما ممکن است به علت سمیتی که برای انسان و جوجه ها دارد قادر به استفاده از آن نباشد .
کم تاثیری مواد ضد عفونی که در مصرف غلط این مواد به وجود می آید در موسسات تجارتی جوجه کشی عمومیت داشته و ممکن است بسیار هم گران تمام شود .از این رو بر چسب روی قوطی ها را به دقت مطالعه کرده و از دستورالعمل های مربوطه پیروی نمائید .
اگر برای رقیق کردن باید یک انس مواد ضد عفونی را در یک گالن آب مخلوط کنیم ولی شما 2 انس آن را دریک گالن رقیق می کنید هزینه ضد عفونی برای شما دو برابر می شود .اگر یک فراورده به اندازه توصیه شده نمی تواند تاثیر کافی داشته باشد لازم است که در باره مصرف آن تجدید نظر به عمل آید.
مواد بهداشتی باعث تقلیل جمعیت میکروبی گردیده از تکثیر آنها جلوگیری کنند. مواد ضد عفونی میکروب ها را می کشند .در بسیاری از موارد ،یک ماده بهداشتی همان رقیق شده ی یک ماده ضد عونی است به طور کلی فرمول یک فراورده ،قدرت تاثیر آن رامشخص ساخته و معلوم می کند که از آن به عنوان یک ماده ضد عفونی باید استفاده کرد یا یک ماده بهداشتی .
در موسسات جوجه کشی ،یک کارمند آموزش دیده باید از جزئیات مربوط به مصرف مطمئن یک ماده شیمیایی در جوجه کشی اطلاع داشته باشد .مدیر برای هر یک از کارمندان به خطرات ناشی از هر یک از فراورده ها راهنمایی نماید .با این وصف تعداد افرادی که برای مخلوط کردن و کار کردن بااین مواد شیمیایی در نظر گرفته می شود باید محدود باشد .برای این افراد باید ماسک کامل روی صورت و دستکش تهیه شود .
مواد ضد عفونی و مواد بهداشتی را با بر چسب های قابل رویت در یک محل مرکزی با تهویه کامل نگهداری نمائید .
ضد عفونی در کف سالن و اطاق ها را در نظر بگیرید بطوری که کلیه افراد بتوانند آن ها را ببینند.جهت اختلاط و پخش مواد ضد عفونی از دستگاه اتوماتیک که پیمانه ها و سیستم های مرکزی برای مه پاشی دارد استفاده نمائید . یک نسخه از برنامه و دستورالعمل بهسازی خود را در بایگانی نگهداری کنید .استفاده صحیح از مواد شیمیایی در جوجه کشی باعث اطمینان و تاثیر بهتر برنامه بهسازی خواهد شد .
دفع ضایعات :
کلیه ضایعات جوجه کشی –تخم مرغ های باز نشده –تخم مرغ های باز شده ولی جوجه ها خارج نشده –پوسته تخم مرغ ها و جوجه های مرده یا ضعیف و رنجور و غیره باید به طور سریع و موثر از بین برود زیرا این مواد می توانند باعث تکثیر و انتشار جمعیت های میکروبی شوند .
ضایعات جامد را می توان در کوره سوزاند یا با عمل آوری های لازم به پودر تبدیل کرد و یا بالاخره در گودال های بهداشتی دفن نمود .در هر حال ،ضایعات جامد را باید تا هنگام خارج کردن از موسسه جوجه کشی در یک محفظه یا گاری قبل از بیرون رفتن از موسسه چیزی به بیرون ریزش یا نشست نکرده باشد زیرا اثرات نا مطلوب محیطی برای شهرداری بوجود می آید علاوه بر بو ،منظره جوجه های مرده بر روی جاده ها نا خوشایند می باشد .
محل جمع آوری ضایعات جامد باید از محل ورودی کارکنان و باز دید کنندگان –مناطق پارگینگ –محل تحویل تخم مرغ ها و محل بارگیری محوطه های جوجه دور باشد .
برای دفع ضایعات آبکی ،بهترین سیستم این است که متوان آنها را مستقیما به خط فاضلاب شهرداری وارد نمود .جوجه کشی های روستائی برای خود باید سیستم دفع ضایعات تهیه نمایند .یک تانک سپتیک بزرگ برای جوجه کشی های کوچک کارایی خواهد داشت .ضایعات آبکی برای جوجه کشی های بزرگ در مناطق روستائی مشکلات سختری را به وجود می آورند .در مناطقی که به اندازه کافی زمین موجود است و آب و هوای مناسبی دارد ساختن یک استخر برای نگهداری و انتقال ضایعات آبکی راه موثری خواهد بود .
کنترل کیفیت :
هدف موسسه جوجه کشی عبارت است از تولید بیشترین تعداد ممکن جوجه های سالم از تخم مرغ های نطفه داری که به جوجه کشی وارد می شود .این عمل فقط با حفظ بالاترین کیفیت ممکن تخم مرغ های جوجه کشی و شرایط محیطی که تخم مرغ ها از آ ن عبور می کنند امکان پذیر می کردد .برای آن که اطمینان حاصل شود بالاترین استانداردهای کیفی رعایت شده باید دستور العمل های کنترل کیفیت در مزرعه مرغ مادر ودر موسسه جوجه کشی به کار برده شود .
در مزرعه مرغ مادر ،اندازه گیری وزن مخصوص پوسته تخم مرغ های جوجه کشی در هر ماه یک بار به جلو گیری از مشکلات آلودگی کمک می نماید .کیفیت پوسته تخم مرغ های جوجه کشی از عوامل مهمی است که زمینه آلودگی را مشخص می سازد .پوسته های نازک و متخلخل باسهولت بیشتری در معرض نفوذ میکروب ها قرار می گیرند تا پوسته های خوب وقوی.
متاستفانه سن گله مرغ مادر عامل اصلی مشخص کننده کیفیت پوسته است ،همان طوریکه سن مرغ مادر بالاتر می رود کیفیت پوسته خراب تر می شود .سایر عوامل مشخص کننده شامل تغذیه –استرس و بیماری است که می توانند اصلاح شوند تا کیفیت پوسته بهبود پیدا کند .
وزن مخصوص را با غوطه ور ساختن تخم مرغ ها در محلول های نمکی با غلظت های متفاوت می توان اندازه گیری کرد .
برای تشخیص ارزش کیفی پوسته ،بهترین عالت واسطه ای بین دقت عمل و زمان کافی ،این است که سه نوع محلول نمکی با وزن مخصوص های 075/1-080/1و075/1تهیه و مورد استفاده قرار گیرد .
از روی نوع محلول نمکی که تخم مرغ ها در آن شناور می شوند می توان کیفیت پوسته را تخمین زد و وزن مخصوص 080/1 یا بالاتر مشخص کننده کیفیت متناسب پوسته است . حداقل 100عدد تخم مرغ از هر گله برای این کار برداشت نمائید و مطمئن شویدکه درجه حرارت محلول های نمکی 90 درجه سانتی گراد باشد .ارسال تخم مرغ های مورد آزمایش به قسمت جوجه کشی هیچ گونه خطری در بر ندارد .
برای این که وضعیت تخم مرغ ها از لحاظ تمییزی و خواص انتخابی مشخص شود هفته ای 1 یا 2 سینی تخم مرغ از هر گله مرغ مادر را مورد بازرسی قرار داده و بعد از شمارش کردن آن ها را از انتهای باریک در ماشین بگذارید بعد از 7-12 روز آن ها را در برابر یک منبع نورانی قرار داده نطفه داری و وجود ترک ها و تلفات زود رس رادر آن ها تشخیص دهید .
از نتیجه آزمایش روی تعداد باقی مانده تخم مرغ های هچ نشده می توان درباره میزان تولید مثل در گله مادر و قابلیت جوجه کشی از تخم مرغ های آن اطلاعاتی به دست آورد .
برای هر دوره آزمایش 7-12روزه و 21روزه حداقل 4سینی تخم مرغ از هر گله مادر باید نمونه برداری شود .
درطی دوره جوجه کشی ،موازین کنترل کیفی باید به مورد اجرا گذارده شود :
- جریان هوا در قسمت های ستر و هاچر اندازه گیری شود .
- توجه به درجه حرارت و میزان رطوبت اهمیت زیادی دارد .
- تعداد تخم مرغ هایی را که در اثر بدی حمل و نقل ترک برداشته اند تعیین نمایید .
آزمایش های میکرو بیولژیکی :
جوجه کشی به اجرای دائمی برنامه برای تایین جمعیت میکروبی نیاز دارد .در روزهایی که دستگاه هایی جوجه گشی کار نمی کنند و بعد از عملیات پاک سازی باید به طور مرتب از کلیه قسمت های جوجه کشی و دستگاه ها اعم از هر سطح و هر فضا و هر هوائی که باشد نمونه برداری صورت گیرد .بعضی از جاهای مهمتری که باید مورد آزمایش قرار گیرد عبارتند از :جایگاه شستشوی سینی ها –محل های ورودی و خروجی هوا –فیلترها –کوکر های تبخیری –سترها –هاچرها –جوجه های مرده در داخل هاچر –هوای اطاق هایی که جوجه ها تخم مرغ ها نگهداری می شوند – تسمه نقاله های مخصوص جابجایی جوجه ها – اب دستگاه جوجه کشی و دستگاه های مربوط به واکسیناسیون مانند مخلوط کن واکسن و رقیق کننده آن .
برای تعیین آلودگیهای باکتریایی و قارچی نمونه های ارزش یابی شده ای نداشته باشید . یک سطح ، موقعی بطور رضایت بخش تمیز است که با کشیدن سوآب از یک قسمت به مساحت 2 اینچ مربع یا یک ظرف سرباز ،تعداد کلی شمارش میکروبی کمتر از پرگنه (کنونی )و تعداد شمارش قارچی کمتر از پنج باشد .ضمن بازرسی چشنی که به عنوان یک تکنیک آزمایشی صورت می گیرد ،شمارش های بین 10تا30 پرگنه به عنوان آلودگی متوسط و بالاتر از 30 پرگنه به عنوان آلودگی سنگین تلقی می گردد .برای این که قدرتتاثیر مواد ضد عفونی به حد اکثر برسد ،مدیر واحد جوجه کشی باید همه سطوح و دستگاه هارا بازرسی کند تا از عاری بودن آنها از اجرام آلی مطمئن شود.
ارتباط :
بر قراری یک رابطه اطلاعاتی مناسب از اهمیت اساسی بر خوردار است .مدیر واحد مرغ مادر باید هر اتفاقی را که در گله ها پیش می آید به مدیر واحد جوجه کشی اطلاع دهد .به عنوان مثال گذارش دهد که تخم مرغ ها تصادفا خیص شده اند یا تعدادزیادی از تخم مرغ ها روی بستر گذارده شده اند یا این که موقتانا تخم مرغ ها در اطاقی که هوای سرد داشته نگهداری شده و دچار عرق زدگی شده اند و خلاصه از این قبیل اطلاعات .
مدیر واحد جوجه کشی می تواند این اطلاعات را برای تنظیم زمان خواباندن تخم مرغ ها یا تصحیح روشهای بهسازی به کار برد تا تعداد تولید جوجه های سالم به حداکثر برسد . اگر مدیر واحد جوجه کشی از مشکلاتی که در واحد مرغ مادر اتفاق می افتد با اطلاع نباشد ممکن است که تعداد فراوانی از تخم مرغ ها در جوجه کشی دچار اختلال گردیده و ضایع شوند .
همین طور هم مدیر واحد جوجه کشی باید اطلاعاتی که ممکن است به افزایش تاثیر کلی عملیات کمک نماید از قبیل تعداد غیر عادی تخم مرغ های ترک دار – بدقواره و یا کثیف را به مسیر گله مادر کزارش نماید .همین نوع ارتباط نیز باید بین مدیر واحد جوجه کشی و پرسنل بخش پرورش جوجه بر قرار باشد ،به عنوان مثال ،فردی که در بخش جوجه های گوشتی کار می کند با پیشنهاد این که اگر مدیر واحد جوجه کشی ،تحویل جوجه ها را تا چند ساعتی به تاخیر بیندازد تا سالن پرورش جوجه ها آماده شود می تواند مقدار قابل ملاحضه ای از پول شرکت را صرفه جویی نماید .مسئول این بخش باید در صد تلفات جوجه ها را در اولین و دومین هفته به مدیر واحد جوجه کشی گزارش دهد .
با اطلاعات مربوط به در صد تلفات می توان میزان موفقیت عملیات مربوط به گله مادر و بخش جوجه کشی را ارزش یابی نمود .مدیر واحد جوجه کشی باید ویژگی های جوجه ی تحویلی از جمله سن گله ی مرغ مادر که جوجه ها از آن گله حاصل شده اند ،مدت زمانی که جوجه ها به طور غیر عادی در اطاق نگهداری معطل شده اند و سایر عواملی را که می توانند بر شرایط عمومی جوجه ها تاثیر گذارند را به پرسنل وبخش پرورش اطلاع دهد .
جوجه های سالم :
مدیر واحد جوجه کشی در برابر کار هرگز تمام نشدنی مقابله با آلودگی قرار دارد .
چندین ساعت از هر روز ،صرف تمیز کاری و ضد عفونی محیط جوجه کشی می شود .هر روز صبح بعد از یک پاکسازی همه جانبه دوباره با بیرون آوردن جوجه های هچ شده از دستگاه همه جا کثیف و آلوده می گردد و هیچ تضمینی جهت پاک نگهداری تخم مرغ های وارده برای جوجه کشی وجود ندارد .
مدیریت صحیح در هر یک از 12 بخش مورد بحث در این مقاله ،باعث تولید جوجه های سالم خواهد شد .
 

12 components of good hatchery sanhtathon
By :joseph mouldhn.jeanna Wilson
Misset-world poulry dec 90/jun91

مقاله فوق به علت اعلام نیاز فراوان در سایت قرار گرفته است و البته این نظر وجود دارد که ترجمه متن فوق به روانی سایر ترجمه ها نیست و کمی نیاز به دقت بیشتری دارد.

 
نظرات شما
 •  

  محمد داننده گفت : ۹۰/۰۳/۰۱

  مقاله خوبي بود-من ميخوام براي يك واحد جوجه كشي تصفيه خانه فاضلاب طراحي كنم-لطفا كمكم كنيد
  خيلي فوريه
  با تشكر فراوان

  پاسخ...
 •  

  مهددی نژاد گفت : ۹۰/۰۴/۱۲

  اینجانب دکتر دامپزشک هستم مدیر جوجه کشی طیور برکت درصورت نیاز به ساخت تصفیه خانه میتوانم کمکت کنملطفا خودتان را کامل معرفی کنید

  پاسخ...
 •  

  حمید میرمعینی گفت : ۹۰/۰۷/۲۸

  سلام ممنون از مطالبتون..اما من جواب سوالم را در مقاله اتان نیافتم و خواستم بپرسم که من 1 جوجه خروس 7 روزه دارم چه کار کنم که زنده بمونه؟چه غذا و نوشیدنی به او دهم که زنده بماند؟ در ضمن تنها است.
  با تشکر منتظر راهنمایی شما هستم.

  پاسخ...
 •  

  ارزو گفت : ۹۱/۰۵/۱۶

  سلام مرسی جالب بود

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com