اخبار تصویری روز جهانی دامپزشکی 2018

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی/دکتر پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران
عکاس: مجید قاسمی/دکتر علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی/دکتر علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی/علی اسحاقی، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
عکاس: مجید قاسمی
عکاس: مجید قاسمی/دکتر علی صفر ماکنعلی معاون سازمان دامپزشکی
عکاس: مجید قاسمی
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com