سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وحید صالحی را جانشین خود در دامپزشکی کرد

 سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وحید صالحی را جانشین خود در دامپزشکی کرد
به گزارش خبر گزاری ایرنا:
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وحید صالحی را جانشین خود در دامپزشکی کرد

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی که همزمان ریاست سازمان دامپزشکی کشور را نیز بر عهده دارد، وحید صالحی را جانشین خود در دامپزشکی کرد.
با حکم  آقا میری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وحید صالحی سرپرست سازمان دامپزشکی کشور شد.

آقا میری تا رای انتخاب نیکبخت وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی را برعهده دارد؛ وی هم زمان مسئولیت  ریاست سازمان دامپزشکی را نیز بر عهده داشت.


وحید صالحی پیش از این مدیرکل قرنطینه، امنیت زیستی و اموربین الملل سازمان دامپزشکی کشور بود که وی نیز با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان دامپزشکی کشور منصوب شده است.

وحید صالحی متولد 1359 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز است .
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com