مرغ هایی به عنوان جایگزین نژادهای طیور دیگر

مرغ هایی به عنوان جایگزین نژادهای طیور دیگر
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
مرغ هایی که قادر به تولید جوجه های خود نیستند به عنوان "جایگزین" هایی برای تولید تخم مرغ های نژادهای کمیاب موفق عمل کردند.  
امید است که این پیشرفت علمی در افزایش تولیدمثل نژادهای در خطر انقراض و بهبود تولیدمثل و تخمگذاری مرغ های تجاری مؤثر باشد.
دانشمندان با استفاده از تکنیک های اصلاح ژنتیک، موفق به حذف آن بخش از DNA مرغ ها شدند که منجر به تولید تخم مرغ های پوچ (فاقد نطفه) می شد. سپس آنها سلول های بنیادی را – که سلول های جنسی اولیه نامیده می شود – از نژاد دیگری به وسیلۀ یک سوراخ بسیار ریز درون تخم مرغ تزریق کردند. پس از جوجه کشی و خروج از تخم، این طیور به مرغ هایی تبدیل می شوند که قادر به تخمگذاری آن نژاد دیگر هستند.
دکتر Mike McGrew از مؤسسۀ تحقیقاتی Roslin وابسته به دانشگاه Edinburgh اذعان داشت: "ما از مرغ های نابارور به عنوان میزبان استفاده کردیم و اکنون موفق شدیم که از آنها به عنوان میزبان و گیرندۀ سلول های بنیادی از نژادهای دیگر مرغ ها استفاده کنیم. این مرغ ها اولین گام برای حفظ و حمایت از نژادهای کمیاب ماکیان بوده و چنانچه می خواهیم بسیاری دیگر از نژادهای کمیاب را حفاظت کنیم به ایده های جدیدتری نیاز داریم."
محققین از نژادهای کمیاب مختلفی در این تحقیق استفاده کردند که از آن جمله Scots Dumpy و Scots Grey بوده است.
این تحقیق که از دانشمندان و محققین کمپانی تحقیقات ژنتیک طیور Cobb-Vantress در آن شرکت داشتند، در مجموعه مقالات دانشکدۀ ملی علوم امریکا نیز به چاپ رسیده است.   
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com