خبری خوب در حوزه آزمایشگاه های دامپزشکی

خبری خوب در حوزه آزمایشگاه های دامپزشکی
تصویر:امین اسدی - مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیریت روابط عمومی سازمان دامپزشکی
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
امین اسدی مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و  مدیریت روابط عمومی سازمان دامپزشکی گفت : در راستای دستیابی به اهداف بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور در مبارزه و کنترل بیماری های دامی، مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی با تمرکز زدائی، تسهیل و تسریع فرآیندهای تشخیص بیماری های دام به منظور افزایش سرعت پاسخ دهی آزمایشگاه های تابعه سازمان دامپزشکی در ادارات کل استان ها و برای کوتاه تر نمودن زمان به اجراء درآمدن عکس العمل های بهداشتی پیشگیرانه در هنگام  بروز بیماری های دام و طیور به ویژه عوامل بیماری‌زای حاد با سرعت انتشار بالا و یا دارای مخاطره بیماری مشترک با انسان،  به آموزش، تجهیز، راه اندازی آزمون تشخیص مولکولی و سرولوژی بیماری های تب برفکی، آبله گوسفندی و بزی و بیماری لومپی اسکین، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، مشمشه در تک سمیان اقدام گردید.
اسدی افزودی :در این راستا 6 استان کشور در گستره جغرافیای مناسب و با قابلیت پوشش الزامات تشخیصی بیماری های مذکور با استاندارد کیفی بین المللی، مجهز به این توانمندی و قادر به ارائه خدمت گردیدند.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com