شاخص زمان مناسب تخلیه جوجه (Hatch Window)

شاخص زمان مناسب تخلیه جوجه (Hatch Window)
به گزارش خبر گزاری آرشیو مقاله ITPNews:

جوجه های تفریخ شده قوی و مناسب پرورش، یک فاکتور کلیدی در افزایش عملکرد جوجه های گوشتی می باشد. به جهت افزایش احتمال تولید جوجه های قوی ، یک مدیریت خوب کارخانه جوجه کشی حیاتی می باشد. یکی از تکنیک های مدیریتی روش Hatch Window می باشد.

Hatch Window تحقیقی به جهت بررسی تعداد جوجه های تفریخ شده بعد از عملیات انتقال تخم مرغ ها از ستر به هچر می باشد. اگر تخم مرغ ها خیلی زود تفریخ شوند، جوجه ها در معرض مشکلی به نام دهیدراتاسیون (کم شدن آب بدن) قرار می گیرند. دهیدراتاسیون جوجه ها در اوایل می تواند منجر به افزایش تلفات در روز های 7 و 14 و یا عملکرد ضعیف جوجه های گوشتی شود. اگر جوجه ها خیلی دیر هچ شوند، نتیجه آن قابلیت جوجه درآوری پایین، مشکلات کیفی جوجه ها، افزایش تخم مرغ های نوک زده و تخم مرغ های هچ نشده با جنین زنده می باشد.

روش انجام Hatch Window

روش انجام Hatch Window کاملاً آسان بوده و باید به عنوان یک فرایند همیشگی در روند جوجه کشی قرار داده شود.


1-                 
برای بررسی سریع و برای درک چگونگی خروج جوجه ها، بعد از ترانسفر تخم مرغ ها به هچر، 3 تا از سبد های بالایی با شماره های 1 ، 2 و 3 برای آزمایش شماره گذاری شدند. این کار اجازه می دهد تا سبدهای تفریخ شده بدون اینکه تداخلی در فرایند جوجه کشی بوجود آید، به سرعت برداشته شده و جایگزین شوند.

 


2-                 
قبل از شروع آزمایش اطمینان حاصل شود که شما یک جدول و یک برگه برای ثبت تعداد جوجه های تفریخ شده در مجاور خودتان در سالن هچر دارید. اولین شخص ، سبدهای هچری را مطابق جدول بیرون خواهد آورد و پس از یک مرتبه شمارش کامل آن را بر می گرداند. شخص دوم جوجه ها را شمارش کرده و ارقام را ثبت می کند.


3-                 
ثبت ارقام و بازگشت سبدهای هچری با بیشترین سرعت ممکن به هچر.

 

4-                  ستر را بررسی کنید. برای چک کردن زمان مناسب شروع ترانسفر در سترهای در حال کار، تعداد 3 سینی در موقعیت های بالا، وسط و پایین را انتخاب کنید.

 

 

5-                  انتقال دقیق سبدهای هچری علامت گذاری شده با توجه به موقعیت سینی ها در ستر انجام می شود. اطمینان حاصل شود که برچسب شناسایی به سبدها متصل شده است و قابل جدا شدن نخواهد بود. برای سهولت حرکت در هنگام کار، مکان تخم مرغ های ترانسفر شده در سه ناحیه بالایی در جلوی هچر قرار داده شوند.

 

6-                  زمانهای اجرای آزمایش را انتخای کنید.

 

  مثال:

 

48 ساعت پیش از تفریخ

ساعت 07:00

43 ساعت پیش از تفریخ

ساعت 12:00

38 ساعت پیش از تفریخ

ساعت 17:00

33 ساعت پیش از تفریخ

ساعت 22:00

23 ساعت پیش از تفریخ

ساعت 08:00

13 ساعت پیش از تفریخ

ساعت 18:00

روز تفریخ

ساعت 06:00

 

 

 

 

 

- 33 تا 48 ساعت قبل از تفریخ

در حالت مطلوب نباید هیچ جوجه ای از تخم خارج شده باشد.

 

 

 

-  23 ساعت قبل از تفریخ

25                 % از کل جوجه ها از تخم خارج شده اند.

 

 

 

 

- 13 ساعت قبل از تفریخ

75 درصد از کل جوجه ها از تخم خارج شده اند.

 

 

 

- روز تفریخ

100% از کل جوجه های نوک زده به پوسته از تخم خارج شده اند . جوجه ها باید خشک شده و آماده پرورش باشند.

 

 

 

* خرده های پوسته باقیمانده در سبد ها باید تمیز باشند.

 

 

 

* به عنوان مثال تسریع رشد پرهای بال نشانگر این است که جوجه ها خیلی زود تفریخ شده اند.

 

 

 

 

 

 

* نشانه دیگر از تفریخ زود هنگام جوجه ها آلودگی پوسته ها با موکونیوم می باشد.

 

 

* این یک نمونه از رشد پر های بال طبیعی است که بیانگر چرخه صحیح جوجه کشی می باشد.

 

 

عوامل مؤثر بر تفریخ زود هنگام عبارتند از:

·                     طولانی شدن دوره پیش گرم

·                     خوابانیدن زود هنگام تخم مرغ ها در ستر

·                     دمای نادرست در ستر و هچر

·                     مناطق گرم در داخل سترها و هچرها

·                     تهویه ناصحیح

·                     تغییرات دمای فصلی

·                     تراکم بیش از حد تخم مرغ های بارور در هچر

عوامل مؤثر بر دیر شدن و یا تأخیر تفریخ عبارتند از:

·                     تأخیر در خوابانیدن تخم مرغ ها در ستر

·                     دمای نادرست ستر و هچر

·                     تهویه نادرست

·                     تغییرات دمای فصلی

·                     تخم مرغ هایی که برای مدت طولانی ذخیره شده اند

·                     تخم مرغ هایی که در دمای خیلی پایین ذخیره شده اند.

·                     الگوی نادرست خوبانیدن تخم مرغ ها در دستگاه های چند سنی

·                     بیماری و مشکلات باروری

نتیجه گیری

مدیر کارخانه جوجه کشی باید از وضعیت جوجه های تفریخ شده آگاه باشد. Hatch Window باید به صورت دوره ایی در طول فصول مورد بررسی قرار گیرد. جوجه کشی ها یک دمای محیطی کنترل شده ندارند. در جائیکه هیچ کنترلی در دمای ستر و هچر وجود ندارد در طی فصول مختلف، امکان نوسان در زمان تفریخ جوجه ها وجود دارد.

کالیبره کردن سترها، هچرها و میزان تهویه در مدیریت جوجه کشی از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی Hatch Window نشان دهنده این است که،  ممکن است روش کار احتیاج به تغییر داشته و سرویس دهی منظم و نگهداری از تجهیزات جهت ادامه کار نیاز باشد.

مدیر جوجه کشی باید از میزان تلفات در 7 روز اول دوره پرورش جوجه ها ،  اطلاعات داشته باشد. این اطلاعات برای درک وقوع آنچه در مراحل جوجه کشی اتفاق افتاده است ضروری می باشد. 


منبع:

-                      Steven Tweed (2008)

 
نظرات شما
 •  

  A_s گفت : ۹۲/۰۶/۲۷

  من که از روش انجام اون چیزی نفهمیدم
  اگه کسی فهمید به منم بگه

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com