شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور بهار

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور بهار
به گزارش خبر گزاری مرکز آمار ایران:
در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گاو تلیسه" (٠,٦٤ درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به "گوساله نر زیر چهار ماه" (٣٥.٨ درصد) می­باشد.

تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٩ به ٢,٠ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل(١.٣-)، ٣.٣ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " گاوتلیسه" (٥,٥- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " کود"  (١٧,٠ درصد ) می­باشد.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٩ به ١,٥٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل قبل(٣.٩٦)، ٢.٤٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل بهار ١٣٩٨، ١.٥٠ درصد افزایش دارد. در بین قلم های گاوداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم"گاو تلیسه" (٢٢.٢٥- درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " کود" (٣٢.٠٤ درصد) می­باشد.

تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ١٧,٨ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل(٣٦.٢)، ١٨.٤ واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم های گاوداری های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گاو تلیسه" (٠.٦٤ درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به "گوساله نر زیر چهار ماه" (٣٥.٨ درصد) می­باشد.

شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٩ نشان می­دهد که شاخص اکثر استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با ١٣,٥٠ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گلستان با ٥.٣٤ درصد کاهش می باشد.

مقایسه شاخص کل استانها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان یزد با ٢٣,٢٨ درصد و کمترین آن مربوط به استان مرکزی با ١٣.٣١ درصد کاهش می باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.
به گزارش خبر گزاری مرکز آمار ایران:
زبان فارسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 8
دانلود فایل دانلود
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com