نحوۀ ترکیب صحیح شیر جایگزین برای گوساله

نحوۀ ترکیب صحیح شیر جایگزین برای گوساله
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
دکتر Tom Earleywine مدیر و کارشناس تغذیۀ شرکت شیر محلول برای حیوانات Land O’Lake می گوید: "گوساله های شیری عاشق یکدست بودن محلول ها هستند. بنابراین در صورتی که می خواهید گوساله ها را با شیر جایگزین شیر مادر تغذیه کنید، بایستی به یکدست بودن محلول بسیار بسیار توجه داشته باشید."
با وزن کردن دقیق پودر شیر در هر بار تغذیه و ترکیب صحیح آن، می توانید اطمینان حاصل کنید که مواد مغذی را به طور منسجم و یکنواخت به بدن آنها می رسانید.

گام اول : وزن کردن دقیق پودر شیر
به جای استفاده از لیوان و پیمانه، وزن کردن دقیق پودر شیر مخصوص گوساله می تواند دقیق ترین و با ثبات ترین شیوه در این نوع تغذیه باشد. برای این کار لازم است از ترازو استفاده کنید.

گام دوم : نحوۀ ترکیب پودر شیر مخصوص گوساله
پودر شیر را با آب 110 تا 120 درجۀ فارنهایت (43 – 48 درجۀ سانتیگراد) ترکیب کنید. توصیه می شود که همۀ مواد را به یکباره با هم ترکیب نکنید بلکه مرحله به مرحله این کار را انجام دهید. ظرف مورد نظر برای ساخت محلول را ابتدا با نیمی از آب مورد نیاز پُر کنید سپس پودر را بر روی آب بریزید و در حالی که هم می زنید مابقی آب مورد نیاز برای ساخت محلول را بریزید. مرتب چک کنید تا تمام محلول به طور یکدست و یکنواخت حل شود و هیچ تودۀ حل نشده از پودر شیر در محلول نمانده باشد.

گام سوم : اندازۀ لازم برای هر وعده
مقدار شیر خشکی که در هر وعدۀ غذایی مصرف می شود به تعداد دفعاتی که گوساله در طول روز تغذیه می شود بستگی دارد. برنامه ای منظم با فواصل میان وعده ای مساوی داشته باشید.

گام چهارم : شیوۀ تغذیۀ گوساله ها
در صورتیکه برای تغذیۀ گوساله از سطل استفاده می کنید، از یک وسیلۀ اندازه گیری استفاده کنید و یا میزان دقیق را با یک ماژیک اندازه بگیرید تا در هر بار تغذیه به همان اندازه شیر بدهید.
در صورتیکه تغذیه با بطری انجام می شود، به محض دیدن هر گونه پوسیدگی بایستی سرشیشه تعویض گردد تا از تجمع باکتری ها پیشگیری شود. دریچه و اندازۀ سوراخ سرشیشه را چک کنید به طوریکه تنها با وارونه شدن بایستی از آن شیر بچکد.

گام پنجم : دمای شیر
دمای شیر بایستی بین 101 تا 105 درجۀ فارنهایت (38 تا 40 درجۀ سانتیگراد) باشد. برای اینکه از دما اطمینان یابید از دماسنج استفاده کنید.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com