مجمع انجمن جوجه یکروزه 26 تیر 96

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
بدین وسیله مجمع عمومی سالیانه انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه که در سنوات اخیر به نوبت دوم کشیده می شد در روز دوشنبه 96/04/26 در محل کانون توحید با ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس و تصویب صورت های مالی بودجه 1395 و بودجه 1396 و انتخاب بازرس برگزار گردید، که با اکثریت آرا آقای دکتر جلیل فیاض مقدم به عنوان بازرس اصلی و آقای مهندس حمیدرضا شرفی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
در مجمع اخیر انجمن جوجه یکروزه که در فضای ملتهب بازار جوجه یکروزه و گوشت مرغ برگزار شد حضور آقای دکتر اسکندری معاون شرکت بورس کالا ی ایران و مدیران ارشد شرکت مذبور در توضیح فضای بورس و پاسخ به پرسش های مزارع مرغ مادر در این خصوص در خور توجه بود.
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
عکاس: مجید قاسمی/اعضای انجمن جوجه یکروزه 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com