مجوز افزایش ۳۰ درصدی جوجه ریزی صادر شد

مجوز افزایش ۳۰ درصدی جوجه ریزی صادر شد
به گزارش خبر گزاری تسنیم:

وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به واحد‌های مرغ گوشتی، مجوز افزایش ۳۰ درصدی جوجه ریزی بالاتر از ظرفیت پروانه بهره برداری را صادر کرد.

مدیر کل دفتر پرورش و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای  به واحد های مرغ گوشتی، مجوز افزایش 30 درصدی جوجه ریزی بالاتر از ظرفیت پروانه بهره برداری را صادر کرد.

بر اساس مستندات به دست آمده پرویز بستانچی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی  با ارسال نامه ای  فوری به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان این موضوع را اطلاع رسانی کرده است.


در این نامه آمده است: با پیوست نامه مدیر کل دفتر پرورش و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره تخصیص مجوز جوجه ریزی گوشتی 30 درصد بالاتر از ظرفیت پروانه بهره برداری برای استحضار و دستور و اطلاع رسانی به واحد های مرغ گوشتی به حضور ارسال می‌شود.

به گزارش خبر گزاری تسنیم:

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com