کاهش ضایعات جوجه کشی در آب و هوای گرم

کاهش ضایعات جوجه کشی در آب و هوای گرم
به گزارش خبر گزاری :
مدیریت کارخانه جوجه کشی به دلیل حساسیت تخم مرغ، جنین، انکوباسیون، نظارت بر محیط و تجهیزات کارخانه جوجه کشی کار بسیار حساس محسوب می شود با وجودی که عملکرد کارخانه های جوجه کشی در مناطق مختلف از محلی به محل دیگر فرق می کند اما در کشورهای در حال توسعه ای که در مناطق آب و هوای گرم واقع شده اند به طور مکرر با ضایعات سنگین غیر قابل انتظار و غیر طبیعی مواجه می شویم.
در بسیاری از موارد میانگین ضایعات جوجه کشی به علت مرگ و میر جنین در طول مراحل مختلف انکوباسیون از 10 درصد تجاوز می کند در حالی که در اروپا و آمریکا میانگین آن معمولا 5 تا 6 درصد یا کمتر است 15 - 10 درصد دیگر از تلفات جنینی نیز به عدم باروری مربوط می باشد و تقریبا 2 - 1 درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی به خصوص در طی تابستان به عنوان تخم مرغ انفجاری از دست می روند در نتیجه 25 - 20 درصد مجموع تخم مرغ های چیده شده در دستگاه به جوجه تبدیل نمی شوند. با ادامه افزایش قیمت خوراک دام و سایر هزینه ها، بسیاری از جوجه کشی های کوچک که درآمد زیادی ندارند سرانجام تعطیل می شوند نتایج جوجه کشی نیز غالبا در زمستان با تابستان متفاوت است میانگین هچ تخم مرغ های چیده شده در یک دوره دوازده ماهه به طور متوسط 75 - 70 درصد خواهد بود در حالی که میزان هچ تخم مرغ های تولید شده در طول زندگی یک مرغ بین 65 - 60 درصد تغییر می کند با توجه به تحقیقات مستمر ده سال گذشته بر روی گله های مادر گوشتی، درصد هچ تخم مرغ های جوجه کشی 6 - 5 درصد افزایش یافته است که این پیشرفت به سبب بهبود مدیریت و بکارگیری تکنیک های مانند کنترل نور و تغذیه جداگانه مرغ و خروس بدست آمده است که سبب غله بر مشکلاتی نظیر افزایش وزن، بلوغ زودرس و خروس های فاقد کارایی شده است.
متاسفانه در کشورهای در حال توسعه مسائلی نظیر نامطلوب بودن پوسته تخم مرغ، باروری ضعیف، تولید تخم مرغ های کوچک، بلوغ زودرس و مشکلات پا در خروس ها به دلیل افزایش وزن، منافع جوجه کشی ها را به خطر می اندازند علی رغم این امر که تغذیه جداگانه خروس ها با جیره اختصاصی باعث افزایش تولید 6 - 5 جوجه به ازا هر مرغ می شود ولی این مسئله هنوز در بسیاری از کشورها اجرا نمی شود کنترل نور نیز هنوز به عنوان یک مشکل مطرح است زیرا در سالنهای باز در فصل تابستان در مقابل اشعه خورشید، فقط پرده ها قرار دارند که برای جلوگیری از نفوذ نور کافی نیستند گزارش می شود که عدم باروری به سبب تنبلی خروس ها در طی تابستان و یا مشکلات پا ناشی از افزایش بیش از حد وزن بدن خروس ها، علت 50 - 40 درصد ضایعات جوجه کشی به ازا کل تخم مرغ های چیده شده می باشد مشکلات پا در خروس ها به سبب تنوسینوویت، تورم مفصل استافیلوکوکی، آبسه کف پا و سایر جراحات، عدم باروری را تشدید می کند با داروهای سولفامیدی دلایل کلی برای پایین بودن جوجه درآوری می باشند در یک جوجه کشی موفق، میانگین کل تلفات جنینی در طی 8 - 7 روز اول زندگی جنینی نباید از 5 - 4 درصد تخم مرغ های چیده شده تجاوز نماید. بررسی منظم تخم مرغ هایی که هچ نشده اند به ما کمک می کند که دیابیم این مرگ و میر در چه سنی و به چه دلیل صورت گرفته است مرگ و میر جنینی ممکن است مسول عدم هچ 50 درصد تخم مرغ ها و به همین میزان ضایعات ناشی از عدم باروری باشد از آن جایی که جنین در طی دوران زندگی خود در معرض شرایط نامساعد مختلف قرار می گیرد می تواند در مراحل اولیه رشد تحت تاثیر برخی از عوامل از بین برود رشد اولیه جنین در بدن مرغ اتفاق می افتد در نتیجه تحت تاثیر سلامت و درجه حرارت بدن مرغ قرار می گیرد زیرا بلاستودیسک – بلاستودرم قبل از گذاشتن تخم تشکیل شده است. آزمایش تعدادی از تخم مرغ های تازه قبل از انکوباسیون می تواند به مشخص کردن وضعیت دقیق بلاستودیسک تخم مرغ نطفه دار از نظر ظاهر و اندازه به منظور تشخیص باروری و میزان هچ مورد انتظار کمک نماید. مرگ و میر اولیه جنین ممکن است طی مراحل اولیه انکوباسیون رخ دهد که تقریبا 60 - 50 درصد کل ضایعات را شامل می شود سرمای زمستان درجه حرارت نامناسب اتاق نگهداری و گرمای بیش از حد تابستان در طی حمل و نقل تخم مرغ ها، اغلب باعث این مرگ و میرها می شود دود دادن غلط، اثرات سوتغذیه بیماریها، کرچی، جمع آوری همزمان تخم مرغ های قابل جوجه کشی و تخم مرغ های کثیف روی بستر دلایل دیگری برای مرگ و میر اولیه جنینی هستند لانه های کثیف و شرایط بد بستر لانه ها اغلب منجر به آلودگی میکروبی بیش از حد تخم مر غ های قابل جوجه کشی و در نتیجه افزایش مرگ و میر اولیه جنینی و یا جوجه های هچ نشده می شوند مشکلات مکانیکی مانند چرخش نادرست درستر، ترک خوردگی پوسته ها را افزایش می دهد و سبب دهیدراتاسیون جنین زنده داخل تخم مرغ میشود ضمن اینکه درجه حرارت بیش از حد و رطوبت پایین نیز چنین تاثیری دارند.
در جوجه کشی های دارای درسترهای چند سنی که در آنها تخم مرغ ها هر هفته یا هر دو هفته یک بار در دستگاه چیده می شوند و دود دادن تخم مرغ ها اغلب قبل از چیدن تخم مرغ ها انجام می پذیرد چنانچه تخم مرغ ها بیش از حد در معرض فرمالدئید قرار گیرند منجر به مرگ و میر زود رس جنینی هم در تخم مرغ های جدید و هم در تخم مرغ هایی می شود که قبلا چیده شده اند در چنین شرایطی جنین های غیر طبیعی به صورت ایجاد جراحاتی در ناحیه سر جنین ها مشاهده می شوند در کشورهای در حال توسعه، فرمالدئید هنوز به منظور دود دادن استفاده وسیعی دارد زیرا مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده کلره در غلظت های بالا سرطان زا هستند بین باروری مرگ ومیر اولیه جنینی تخم مرغ ها ارتباط وجود دارد باروری پایین تخم مرغ ها همواره با تلفات جنینی بیشتر همراه است و باروری بالای تخم مرغ ها منجر به جوجه درآوری بیشتر به دلیل مرگ و میر جنینی کمتر می شود. هچنین مسائلی معمولا بعد از پیک تولید پیک نطفه داری و پیک جوجه درآوری گله مشاهده میشود در بعضی موارد وقتی گله در ارتباط با خروس های تنبل و پیر مشکل داشته باشد در صورت دسترسی به خروس های جوان آنها را جایگزین خروس های پیر و فاقد کارایی می کنند در مورد هر گونه افزایش مرگ و میر اولیه جنینی نباید افلاتوکسینها و داروهایی را که در دان مصرف می شوند نادیده گرفت مرگ و میرهای جنینی بعد از هفته اول انکوباسیون در مناطق با آب و هوای گرم اغلب از 3 / 1 درصد تجاوز می کند در حالی که در اروپا و آمریکا این میزان 1 - 5 / 0 درصد گزارش شده است 13 درصد کل تلفات جنینی مربوط به این دوره می باشد و معمولا به وسیله عواملی ایجاد می شود که در ارتباط با افزایش آلودگی میکروبی تخم مرغ ها و انکوباتورها هستند و به دلیل ضدعفونی غیر صحیح آنها و کیفیت بد آب مورد استفاده در جوجه کشی بروز می کند این گونه آبها غالبا حاوی تراکم بالایی از میکروب های آن دوست می باشند.
عوامل تغذیه ای و ژنتیکی نیز در بعضی موارد نقش دارند اما معمولا اعتقاد بر این است که مناسب بودن درجه حرارت، هندلینگ و چرخش تخم مرغ ها در انکوباتور اهمیت ویژه ای در افزایش مرگ و میر در این مرحله از انکوباسیون دارند در پایان این دوره سر جنین به طرف انتهای پهن تخم مرغ می چرخد ازان جایی که جنین برای تامین اکسیژن مورد نیاز خود، به جریان هوا درستر و هچر احتیاج مبرم دارد و از طرفی افزایش دی اکسیدکربن و دیگر گازهای سمی در موارد بررسی مرگ و میر اواسط دوره جنینی یا حتی هفته آخر انکوباسیون تهویه نامناسب ستر و هچر نباید نادیده گرفته شوند غالبا فرسودگی تسمه ها و پولی های هواکش ها جریان کامل هوا را در ستر محدود می کند مسدود شدن سیستم اصلی خروجی هوای هچری با کرک پرها و دیگر ضایعات نیز می تواند باعث اختلال در تبادل گازها گردد برای حل این مشکلات اندازه گیری میزان دی اکسیدکربن در هوای ستر و سرعت هواکشها مفید خواهد بود در کشورهای در حال توسعه که اغلب گله ها آلوده به مایکوپلاسماگالی سپتیکم هستند مایکوپلاسماها خسارات زیادی را به صنعت طیور وارد می کند ضایعات حاصل در جنین ها و جوجه ها را می توان به سادگی در کالبد گشایی جنین و با کمک تکنیک های آزمایشگاهی تشخیص داد.
بیشترین موارد تخم مرغ هایی که هچ نشده اند عبارتند از تخم مرغ های نوک زده ای که جنین قادر به خروج از آنها نیست مرگ در پوسته، تخم مرغ هایی که مقدار آلبومن باقی مانده آنها زیاد است جابجایی و بد قرار گرفتن جنین، جوجه های بدشکل، جوجه های ضعیف و لاغر یا جوجه های نرم و وازده های بارز. سایر حالات غیر طبیعی شامل نوک طوطی، نوک متقاطع، کوری، سر لرزان، جوجه های با پاهای باز، پنجه های پیچیده و مشکلات ناف می باشند علت دقیق چنین ضایعاتی را فقط به وسیله آزمایشهای دوره ای سیستماتیک بر روی تخم مرغ های قابل جوجه کشی در طی انکوباسیون و همچنین بررسی ضایعات جوجه کشی و توجه به مشکلات تغذیه ای و سلامتی گله می توان تعیین نمود با در نظر گرفتن چنین کاهشی در میزان قابلیت جوجه درآوری، در جوجه کشی ها و گله های مادری که 30 تا 33 درصد تخم مرغ های آنها قبل از تبدیل به جوجه درجه یک از دست می روند نیاز مبرم و واضحی به بهبود استانداردهای مدیریت احساس می شود 10 درصد تخم مرغ های تولید شده در مزارع مرغ مادر، غیر قابل جوجه کشی هستند که این تخم مرغ ها اغلب به علت ضعیف بودن پوسته، پوسته های دارای خلل و فرج، پوسته های بدشکل، کوچک بودن و دیگر موارد غیر طبیعی حذف می شوند این موارد در طی تابستان و یا در هنگام بروز بیماریها یی مانند: نیوکاسل، برونشیت عفونی، کریزا، بیماری مزمن تنفسی و رئو ویروس ها افزایش می یابند. از نظر بازده کلی تولیدات یک مرغ در طول زندگی، در مناطق آب و هوایی گرم، 10درصد دیگر ضایعات تخم مرغ های قابل جوجه کشی به علت مشکل فاقد نطفه بودن واقعی است که حائز اهمیت می باشد. ارتباط دادن تمام مشکلات به شرایط محیطی اشتباه است و به منظور بهبود بازدهی باید تجزیه و تحلیل مرتبی از نتایج صورت پذیرد برای ارتقا استانداردهای مدیریت مزارع مادر و جوجه کشی ها جهت بهبود نتایج جوجه کشی در آب و هوای گرم فعالیت وسیعی می توان انجام داد البته عملکرد تعدادی از جوجه کشی ها نیز مطابق پتانسیل ژنتیکی نژادی است که برروی آن کار می کنند ولی تعداد آنها نادر است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com