برزیل به پادشاهی آمریکا در بازار ذرت پایان داد

برزیل به پادشاهی آمریکا در بازار ذرت پایان داد
به گزارش خبر گزاری فارس:
برزیل توانسته با پشت سر گذاشتن آمریکا، به بزرگ‌ترین تولیدکننده ذرت در جهان تبدیل شود.

پس از بیش از نیم قرن سلطه آمریکا بر بازار ذرت جهانی، برزیل اخیرا توانسته به بزرگ‌ترین صادرکننده ذرت در جهان تبدیل شود.

در سال 2023، 32 درصد از کل ذرت عرضه‌شده به بازار جهانی از مبدأ برزیل بوده و این در حالی است که سهم آمریکا در این بازار تا پایان ماه آگوست فقط 23 درصد بوده است.

 از دهه 1960 تاکنون آمریکا بزرگ‌ترین  صادر‌کننده ذرت در جهان بوده است. البته طی 10 سال گذشته آمریکا عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده سویا و گندم جهان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم از دست داده است، به‌گونه‌ای که برزیل توانست در سال 2013 به بزرگ‌ترین صادرکننده سویا در جهان تبدیل شود.

در سال 2014 هم اتحادیه اروپا و روسیه، سلطه آمریکا بر بازار گندم جهان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از به باد دادند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com