اعطای کمک مالی برای کاهش تولید گاز متان در دامداری ها

اعطای کمک مالی برای کاهش تولید گاز متان در دامداری ها
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
وزارت کشاورزی امریکا به یک محقق از دانشکدۀ علوم دامی پنسیلوانیا 300 هزار دلار اعطا کرد تا در زمینۀ کاهش تولید گاز متان در دامداری ها تحقیق و پژوهش کند.

جولیانا وسکوکورا استادیار کشاورزی و مهندسی بیولوژیک به همراه تیم تحقیقاتی خود با در اختیار گرفتن این بورس در زمینۀ چگونگی تشکیل اکسید نیتروژن و کاهش انتشار گاز متان تحقیق خواهند کرد. 

طبق اظهارات خانوم وسکوکورا بیوفیلترها راه حلی نویدبخش برای کاهش انتشار گازهای متان در سیستم های دامداری و کشاورزی هستند. هدف این پروژۀ تحقیقاتی بررسی اثرات درصد رطوبت و آمونیاک موجود در هوای ورودی بر روی عملکرد بیوفیلتر و تشکیل اکسید نیتروژن است. 

وسکوکورا توضیح داد که در این مطالعه پژوهشگران آزمایشاتی را انجام می دهند تا عوامل مؤثر در تولید اکسید نیتروژن در بیوفیلترهای اکسیداسیون متان را ارزیابی کنند. 

یک دستگاه رطوبت سنج برای سنجش و کنترل درصد رطوبت موجود در گاز ورودی تعبیه می شود. 

وی افزود : "نتیجۀ این تحقیق به ما در دستیابی شیوه هایی برای تنظیم اکسید نیتروژن در گاز متان کمک خواهد کرد و زیرساختار قوی ای برای طراحی بیوفیلترهای آینده خواهد بود. این بیوفیلترها به تولید پایدار و اقتصادی دامداری ها و همچنین حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد."    
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com