بهبود رفاه طیور در هنگام جابجایی

بهبود رفاه طیور در هنگام جابجایی
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
در این زمانه که رفاه حیوانات بسیار مورد توجه قرار می گیرد در نظر گرفتن رفاه حال طیور به هنگام جابجایی و انتقال بسیار منطقی و بجاست. البته بایستی اعتراف کرد نظارت بر رفاه حیوانات و بهبود و ارتقاء تکنولوژی در این زمینه خیلی هم زود اتفاق نیفتاد. 

تکنولوژی حسگر آنی محیط 
این تکنولوژی یک نوع حسگر دقیق است که اطلاعات محیط درون کامیون را در لحظه و بلادرنگ به راننده می دهد . سیستم جابجایی هوشمند Genie در حال حاضر فقط دما و رطوبت محیط درون کامیون را می سنجد اما در آینده قرار است سطح دی اکسید کربن هوا و میزان ترمز / گازی که راننده اعمال می کند را هم بسنجد. 

ارائه و توسعۀ طرح جابجایی هوشمند Genie توسط برنامۀ تحقیقات ابداعی وزارت کشاورزی، غذا و خدمات روستایی آنتاریوی کانادا مطرح شد. نخستین بار این طرح در کنفرانس جهانی تکنولوژی مرغداری 2018 معرفی و مفتخر به دریافت جایزۀ "ابداعات عالیرتبه در صنعت کشاورزی" از سوی دولت کانادا شد. 
سیستم جابجایی هوشمند Genie از اواسط سال 2021 میلادی در برخی شرکت های حمل و نقل استفاده شد.

در سوئیس هم استفاده شد 
شرکت Prodavi در سوئیس بیش از 50 درصد تخم مرغ نطفه دار و جوجۀ تخمگذار بازار این کشور را تأمین می کند. در سال 2018 میلادی مدیرعامل این کمپانی که در جستجوی نرم افزاری برای کنترل وضعیت توی کامیون های حمل بود سیستم هوشمند Genie را یافت. وی و همکارانش می خواستند تخم مرغ ها و جوجه ها به بهترین نحو ممکن ارسال شوند. 
اینکه دمای داخل فضای کامیون برای آنها نمایش داده می شد و راننده تهویۀ مطبوع را برای جوجه ها تأمین می کرد برای کمپانی Prodavi بسیار با ارزش بود.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com