نکاتی برای آماده سازی گاوها برای تولید مثل

نکاتی برای آماده سازی گاوها برای تولید مثل
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
مدیریت به منظور موفقیت در سلامت جنسی گاو در واقع در زمان زایمان باید آغاز شود. برنامه ریزی موثر برای سلامت جنسی و طرح مدیریتی برای کاهش تاثیر آنستروس تضمین می کند که گاودار در پایان فصل تولید مثل از نتیجه راضی باشد.

مطلبی از لس اندرسون (Les Anderson) دانشگاه تخصصی گسترش گوشت گاو کنتاکی

فصل موفق تولید مثل در واقع با تصمیمات مدیریتی آغاز می شود که در زمان زایمان اتخاذ می شوند. با تمرکز بر نمره وضعیت بدنی گاو (BCS)، کمک رسانی سریع و به موقع در زمان سخت بودن زایمان، برنامه ریزی برای آزمون مقاومت و سلامت گاوهای نر گله،طرح ریزی برنامه سلامت جنسی گله و توسعه طرحی برای تنظیم فحلگی تلیسه هایی که اولین بارداری را تجربه می کنند و گاوهایی که دوران آخرین زایمان خود را طی می کنند، گاودار می تواند بر بازدهی تولیدمثل مجدد تاثیرگذار باشد.
مدیریت تولیدمثل با ارزیابی و مدیریت نمره وضعیت بدنی گاو آغاز می شود. نمره وضعیت بدنی گاو، تخمین عددی میزان چربی بدن گاو است.نمره وضعیت بدنی گاو از 1 تا 9 می باشد. 1 برای گاوهای لاغر و 9 برای گاوهای بسیار چاق است. تغییر یک واحدی BCS (مثلا رفتن از عدد 4 به 5) اغلب با تغییر 34 کیلوگرمی وزن گاو همراه است. ارزیابی BCS قبل از زایمان و در زمان زایمان تا تولیدمثل بعد برای موفقیت در بارداری مجدد بسیار مهم است.
عملکرد گاوها برای تولید مثل مجدد به شدت تحت تاثیر BCS در زمان زایمان است. گاوهایی که در زمان زایمان لاغر هستند (BCS < 5) زمان بیشتری لازم دارند تا دوباره به چرخه فحلگی بازگردند و در نتیجه تولیدمثل آن ها نیز با تاخیر انجام می شود. پژوهش ها به وضوح نشان داده است که اگر قبل از زایمان BCS کاهش پیدا کند، از زمان زایمان تا تولیدمثل و بارداری بعدی، تعداد روزهای بیشتری زمان لازم است.
گاوهایی که قبل از زایمان BCS  کمتر از 5 داشته اند، چرخه بازتولید آن ها بیش از 1 سال به طول می انجامد. برای مثال، گاوهایی که قبل از زایمان BCS  آن ها 3 است مدت زمان فاصله تا بارداری بعدی برای آن ها تقریبا 400 روز است در حالی که گاوی که قبل از زایمان BCS آن 6 است مدت زمان فاصله تا بارداری بعدی تقریبا 360 روز است.

 
کلمات کلیدی تولید مثل گاو
نظرات شما
 •  

  فروش گاو و گوساله نژاد هلشتاین و سمینتال گفت : ۹۷/۱۰/۱۲

  عالی بود مرسی

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com