گزارش تصویری از هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی-بابلسر-فیلم

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
دانلود
به گزارش خبر گزاری ITPNews:
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی مانند شش دوره قبل خود و مانند همیشه در یک جمع کاملا علمی و تحقیقاتی برگزار شد.
این همایش در تاریخ 11 مهر سال 1401 در هتل میزبان شهر بابلسر برگزار گردید و پذیرای بیش از 400 نفر از فعالین تخصصی صنعت مرغداری ایران بود.
حضور پیشکسوتان و تقدیر از آنان و شنیدن خاطرات و تجربیات آنها یکی از بخش های جذاب این همایش بود.
شما می توانید فیلم و تصاویری که به صورت خلاصه از این همایش تهیه شده را در این خبر مشاهده بفرمایید.

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
هفتمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی ایران - بابلسر
 
کلمات کلیدی
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com