پژوهش محققین سوئیسی در رابطه با نوک زنی پاها در طیور تخمگذار

پژوهش محققین سوئیسی در رابطه با نوک زنی پاها در طیور تخمگذار
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
نوک زنی به پاها در مرغ تخمگذار یکی از مسائل نگران کننده در رابطه با سلامت طیور شده تا جایی که محققین سوئیسی تصمیم گرفته اند که یک پژوهش 3 ساله در این رابطه داشته باشند.
دانشمندان بر این باورند که این مشکل رو به وخامت و بدتر شدن است و بخصوص در رابطه با طیوری که به طور آزاد و خارج از قفس پرورش داده می شوند بسیار نگران کننده تر است چرا که معمولاً بالای 50 درصد گرفتار این عارضه می گردند. علیرغم گستردگی مشکل، داده های رسمی و علمی در این رابطه وجود ندارد و همین مانعی بر سر راه رفع این مشکل می شود.

عوامل خطرزا
این پژوهش که در واحد علوم دامی دانشگاه برن انجام می شود و از سوی دانشمندان آلمانی و هلندی نیز حمایت می شود به دنبال علل و عوامل احتمالی بروز این رفتار در مرغ ها خواهند بود و این که آیا نوک زنی به پاها در نتیجۀ رفتار خود نوک زنی یا دیگر نوک زنی به وجود می آید؟
این رفتار در دورۀ تخمگذاری بیشتر دیده می شود این رفتار آسیب زننده اگر چه در دورۀ پرورش بیشتر اتفاق می افتد اما در دورۀ تخمگذاری شایع تر است. پر زنی های شدید منجر به ریزش شدید پر می شود که به دلیل افزایش مرگ و میر متعاقباً ضررهای مالی را هم برای مرغدار به بار خواهد آورد .
مرغ هایی که پَر از دست می دهند بیشتر در معرض خطر کانیبالیسم قرار می گیرند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com