بازرسی پیش و پس از کشتار در طیور

بازرسی پیش و پس از کشتار در طیور
به گزارش خبر گزاری :

بازرسی پیش از کشتار پرندگان در محل کشتار گاه واجد برخی از مشکلات می باشد و بهتر است این امر در محل مرغداری انجام پذیرد. وضعیت عمومی مرغ ها شامل رنگ پریدگی، چرت زدن ، نشستن یا خوابیدن ، کشیدگی گردن ،وجود اسهال ، شفاف و یا کدر بودن پرها ، وضعیت تاج و ریش ، چشمها , پلکها , منقار , مفاصل , اختلال در حرکت ، فلجی , وضعیت تغذیه و هر نوع موارد غیر طبیعی در شرایط پرندگان داخل سالن پرورش و قبل از بار گیر ی باید بطور کامل مورد معاینه و بررسی قرار گیرد .
در زمان انتقال به کشتار گاه به دلیل اینکه پرندگان در جعبههای مخصوص حمل قرار دارند , از این رو فقط یک بازرسی سطحی از شرایط عمومی آنها انجام می شود . معاینه طیور در کشتار گاه باید زمانی که پرندگان به قلابها آویزان شدهاند و قبل از عملیات خونگیری انجام پذیرد.
ثبت معاینات پیش از کشتار اجباری بوده و باید شامل ساعت و تاریخ بازرسی، شماره ماشین ، گونه و تعداد کل پرندگان و همچنین نام مالک ,محل و آدرس مرغداری باشد .
اهداف اصلی از معاینات پیش از کشتار شامل تعیین وضعیت عمومی پرندگان و نیز اثبات وجود بیماری و یا شرایطی است که نیاز به انجام اقدامات ویژه از قبیل جداسازی پرندگان بیمار ، تاخیر در کشتار و تنظیم سرعت خط کشتار, دارند . در شرایط آب و هوایی خاص، پرندگان نیاز به ذبح فوری دارند . در تابستان تغییر یکنواخت هوا در ماشین حمل و یا محل انتظار میباید رعایت شود .
در موارد مربوط بیماریهای قابل گزارش از قبیل آنفلوآنزای طیور و یا نیوکاسل باید مقامات اداره دامپزشکی را مطلع نمود و تمامی اطلاعات مورد نیاز ثبت گردد . برخی از بیماریها دارای علائمی یکسان در بازرسی پیش و پس از کشتار هستند و انجام تشخیص تفریقی در چنین مواردی کاملا ضروری است. معاینات پس از کشتار در طیور شامل تکنیک های مورد استفاده در بازرسی لاشه و نیز معاینه احشا می باشد .
بازرسی لاشه شامل مشاهده ، ملامسه و بو کشیدن است. رنگ ، شکل و یکنواختی اندام و بافتها می باید بصورت انفرادی ویا بطور کلی مورد مشاهده قرار گیرد . رنگ لاشه طیور بستگی به سن ، جنس ، تغذیه و دمای اسکالدر در طی کشتار دارد. لاشه ها بر اساس نوع پرنده از ? یا ? نقطه میباید آویزان شوند . دستگاه گوارش ، کبد ، طحال و قلب میباید برای معاینه ظاهری و ملامسه در معرض دید قرار بگیرند . یک بازرس گوشت طیور میباید قادر به مشاهده داخل لاشه و تعیین هر گونه ضایعه پاتولوژیک از قبیل تورم کیسه های هوایی ، پریتونیت ، تورم مجرای تخم بر(سالپنژیت) و غیره باشد . آلودگی با مدفوع و صفرا نیز باید مورد مشاهده قرار گیرد . طی معاینات احشا و لاشه باید از هر دو دست استفاده گردد . ضایعات خارجی بر روی لاشه شامل تورم سینوسها ، ترشحات بینی و چشم (در صورت موجود بودن سر) ، ضایعات پوست و مفاصل میباید مورد توجه قرار گیرند .
قضاوت :
در موارد تشخیص بیماریهای نیوکاسل ، لیستریوز ،پسیتاکوز، سالمونلوز ، هاری(بندرت در طیور مشاهده میشود ), آسپرژیلوس ، سرسیاه ، CRD ،لکوز ، آبله ، کلی باسیلوز ، توکسوپلاسموز ، و سل دستور منع کشتار صادر و مرغها معدوم می شوند . و در صورت تشخیص باکتریمی ، ویرمی ،سپتی سمی, آسیت, تومورها و آبسه های متعدد, ضایعات پیشرفته انگلی در عضلات, کشتار در حالت مرگ ,تغییرات شایان توجه در رنگ و بو , کثیف بودن لاشه به نحوی که با فشار آب بر طرف نشود, کل پرنده کشتار شده غیر قابل مصرف است. ضایعات موضعی از قبیل تومورها و آلودگی ها انگلی و آبسههایی که محدود باشند, می باید به وسیله بازرس اصلاح شوند. به هر ترتیب قضاوت نهایی لاشه می باید به وسیله دکتر دامپزشک صورت پذیرد . ضبط لاشه به طور معمول به دلیل ضایعات پاتولوژیک و غیر پاتولوژیک و همچنین دلایل زیبا شناختی انجام میشود .

 
کلمات کلیدی بازرسی گوشت کشتار
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com