ارتباط رژیم غذایی، کیفیت جوجه ها و پرورش مرغ

ارتباط رژیم غذایی، کیفیت جوجه ها و پرورش مرغ
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
کمپانی خوراک دام de Heus در پژوهشی به مطالعه و بررسی دقیق تأثیر رژیم خوراکی مرغ پرورشی بر روی ترکیبات تخم مرغ و کیفیت جوجه پرداخته است.
این پژوهش که در مارس 2019 میلادی آغاز شد بر روی فارم آزمایشی de Heus کمپانی خوراک دام هلندی صورت گرفت. هدف از این پژوهش به دست آوردن اطلاعاتی بر روی ارتباط بین پرورش مرغ و رژیم غذایی و کیفیت جوجه های گوشتی است.
به باور de Heus نیاز به تحقیقات بیشتری در زمینۀ  تغذیۀ مرغ های پرورشی و کیفیت جوجۀ گوشتی است. تحقیقاتی که انجام شده مربوط به گذشته و دانش گذشته است. به علاوه، از آنجائیکه سیستم های مدیریتی در دنیا با یکدیگر فرق می کند بنابراین تعمیم نتایج تحقیقات به فارم ها در کشورهای مختلف دنیا با مشکل مواجه می گردد. اغلب تحقیقات در زمینه، بر روی تأثیر تغذیۀ مرغ پرورشی بر روی بازدهی یا رفاه طیور بوده و تحقیقی در زمینۀ  تغذیۀ مرغ پرورشی و تأثیر آن بر روی سرزندگی و عملکرد جوجه ها نبوده است. بنابراین de Heus در این تحقیق تمامی مراحل تولید در مرغداری را در نظر گرفته تا ببیند که کدام یک بهترین نتیجه را بر روی کیفیت جوجه ها می گذارد.

اندازه گیری مرحله به مرحله
در مرحلۀ اول، جوجه های یک روزه در فارم آزمایشی de Heus به دنیا می آیند. این طیور با منحنی های رشد متفاوت رشد و نمو می یابند. با توجه به این منحنی های رشد، رژیم خوراکی متفاوتی دریافت می کنند که منجر به تفاوت در ترکیبات و عناصر سازندۀ جسم آنها می گردد. به دنبال آن، در دورۀ تولید و تخمگذاری نیز جوجه کشی در سنین متفاوتی صورت می پذیرد. سپس این جوجه های تازه از تخم بیرون آمده تا زمان کشتار، در شرایط یکسان و مشابه پرورش می یابند. سپس تفاوت در وزن و ساختار بدنی مرغ های پرورشی و نتیجۀ آن بر روی کیفیت جوجه ها مشخص می گردد. همچنین بازدهی تخم مرغ های نطفه دار، میزان زاد و ولد، نتیجۀ پرورش، و رفتار طیور همگی مورد بررسی قرار می گیرد. ترکیبات دقیق تخم مرغ های تولیدی نیز مشخص می گردد. هنگامیکه جوجه ها سر از تخم درآوردند، کیفیت جوجه ها نیز بلافاصله سنجش می گردد. این بررسی فاکتورهایی چون سرزندگی، وزن، فعالیت، و بقایای زردۀ تخم مرغ را در بر می گیرد. جوجه ها به دنیا می آیند و باز همچنان تا رسیدن به سن کشتار مورد سنجش هستند.  
این تحقیق، حاصل همکاری مشترک کمپانی خوراک de Heus با دانشگاه علوم و تحقیقات Wageningen هلند و شرکت های متعدد پرورش دهندۀ طیور است و نتیجۀ کامل این پژوهش در ماه ژوئن 2020 میلادی ارائه خواهد شد.     

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com