ترکیبات و کاربردهای جدید پوسته تخم مرغ

ترکیبات و کاربردهای جدید پوسته تخم مرغ
به گزارش خبر گزاری :

چکیده

پوسته تخم مرغ همراه با غشا پوسته 5/9 درصد وزن تخم مرغ را شامل می شود و شامل 17/91 درصد نمک های غیرآلی (شامل 4/98% کلسیم کربنات، 8/0 درصد منیزم کربنات و 8/0 درصد تری کلسیم فسفات) 4/6 % پروتئین، 7/1 % آب و 03/0 % لیپید می باشد(1). گالاکتوز، مانوز، فوکوز، گالاکتوزآمین و گلوکورونیک اسید بوسیله تکنیک های کروماتوگرافی و الکتروفورتیک شناسایی شده اند(7). ضخامت کوتیکول در تخمِ مرغان اهلی بین 8/12 – 5/0  میکرومتر می باشد و تا 96 ساعت پس از گذاشتن تخم عمر موثر مفید[1] دارند(10). کوتیکول حاوی 85 – 87 % پروتئین، 4/4 – 5/3 % کربوهیدرات، 5/2 – 5/3 % چربی و 5/3 % خاکستر می باشد. غشای پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب برای حذف رنگ های واکنشی از رنگ های فاضلاب، حذف کننده یون های فلزی از فاضلاب های محلول مورد استفاده قرار می گیرد(6). کشف ترکیبات طبیعی موجود در غشای پوسته تخم مرغ مانند ترکیبات کلاژن، گلوگزآمین، کوندرویتین و هیالورونیک اسید ارزش این مواد را در درمان بافت های پیوندی و مفاصل آشکار کرد(3).


مقدمه

پوسته تخم مرغ علاوه بر مورد استفاده قرار گرفتن به عنوان کود در حاصلخیزی مزارع و یا به عنوان منبع کلسیمی در تغذیه دام و طیور استفاده های دیگری نیز دارد که در این تحقیق به آن می پردازیم. سالیانه بیش از 4 میلیون تن پوسته تخم مرغ در چین تولید می شود که می تواند در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد(4). در حدود 30% تخم مرغ های مصرف شده امروزی بصورت تخم مرغ های فراوری شده هستند که در تهیه خوراک و مواد غذایی به کار می روند و پوسته آنها دور ریخته می شود(5). پوسته حاصل از تخم مرغ های مایع پاستوریزه احتمالاَ مهمترین بخش دورریز پوسته ها هستند که مدیریت آن مشکل به نظر می رسد زیرا اجزای مایع که روی پوسته باقی می مانند سبب بوی بد سولفوری می شوند و باید این پوسته ها را سریع از مراکز پاستوریزاسیون تخم مرغ جمع آوری کرد. کلاژن خالص شده از غشای پوسته بیش از 1000 دلار به ازای هر گرم به فروش می رسد. کلاژن برای کاشت دندان، پیوند پوست، ترمیم قرنیه، دستکش آنژیوپلاستیکی[2]، جراحی پلاستیک، استئوپروسیز و ساخت مواد دارویی به کار می رود(6). پوسته بدون غشا در صنایع کاغذسازی و یا به عنوان مواد آهکی یا مکمل کلسیمی در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربردهای دیگر پوسته تخم مرغ و ضایعات هچری شامل تولید پلاستیک های قابل تجزیه از پروتئین های غشا پوسته و تامین مکمل کلسیمی انسان بویژه برای زنان پس از دورن یائسگی می باشد، پوسته تخم مرغ همچنین دارای عناصر کم مصرف مانند استرونتیوم[3]، فلورین و سلنیم می باشد(6). پوسته حاوی تقریبا 95% کلسیم کربنات می باشد و باقی مانده، 5/3 % ماتریکس آلی می باشد که بطور عمده گلیکوپروتئین و پروتئوگلیکان می باشد. ماتریکس پوسته تخم مرغ که حدود 2% از وزن کل پوسته تخم مرغ را شامل می شود از پروتیئن (70%) و پلی ساکارید (11%) تشکیل شده است. عصاره پروتئین قابل حل ماتریکس پوسته تخم مرغ دارای خاصیت ضد میکروبی علیه St. aureus  P. aureginosa, و B.cereus در سطوح پایین (25 – 100 میکروگرم در میلی لیتر) می باشد(10).


ترکیبات تشکیل دهنده پوسته

ماده آلی پوسته تخم مرغ و غشای پوسته حاوی پروتئین ها (به عنوان بخش اصلی) و مقدار اندکی کربوهیدرات و لیپید می باشد. بین سطوح اسید یورونیک پوسته تخم مرغ و مقاومت پوسته همبستگی معنی داری وجود دارد. غلظت اسید سیالیک در غشای درونی بیشتر از غشای بیرونی می باشد در حالی که مقدار یورونیک اسید در غشای درونی و بیرونی یکسان  می باشد و غلظت نیتروژن نیز در دو غشا برابر است(2).  Schaafsm و همکاران (2000) پودر پوسته تخم مرغ را مورد آنالیز قرار دادند و بیان نمودند که پودر پوسته تخم مرغ دارای کلسیم زیاد (تقریبا 400 میلی گرم) و استرانسیوم (تقریبا 350 میلی گرم) می باشد. سطوح مواد سمی مانند آلومنیوم، کادمیوم، سرب و جیوه بسیار پایین بود، وبرابر با مقدار آهن، روی، فسفر، منیزیم، نیتروژن، فلور، سلنیوم، مس، بور، وانادیوم و کروم بود. فاکتور رشد β1، پروژسترون، اسیدهای آمینه گلایسین و آرژنین نیز مشاهده شد و استرادیول  β17 و کلسی تونین نیز به مقدار اندکی مشاهده شدند (8).

گلوگوزآمینوگلیکان پوسته حاوی 48 % هیالورونیک اسید و 52 % گالاکتوزآمینوگلیکان می باشد و غلظت یورونیک اسید در پوسته تخم مرغ بطور میانگین 24/0 درصد میلی گرم در میکروگرم وزن خشک پوسته می باشد. غلظت کوندرویتین سولفات گلوگزآمینوگلیکان ها نسبتا با ضخامت پوسته تخم مرغ رابطه مستقیم دارد(9).

 درجدول 1 ترکیبات اسیدهای آمینه در پوسته تخم مرغ بدون کلسیم و غشاهای پوسته نشان داده شده است.


جدول 1. ترکیبات اسیدهای آمینه در پوسته تخم مرغ بدون کلسیم
[4]  و غشاهای پوسته(2)

اسید آمینه

پوسته تخم مرغ بدون کلسیم

غشای داخلی پوسته

غشای بیرونی پوسته

آسپارژین و آسپارتات

1/8

4/8

8/8

تریپتوفان

2/6

9/6

9/6

سرین

7/9

2/9

2/9

گلوتامین و اسید گلوتامیک

8/11

1/11

9/11

گلایسین

13

1/11

6/10

آلانین

9/6

6/4

1/4

والین

3/7

2/7

9/7

متیونین

2

3/2

3/2

ایزولوسین

6/2

3/3

4/3

لوسین

1/6

6/5

8/4

تیروزین

8/1

2/2

7/1

فنیل آلانین

1/2

6/1

5/1

هیستیدین

2/4

1/4

3/4

لیزیین

6/3

6/3

4/3

آرژنین

9/5

7/5

8/5

پرولین

3/8

6/11

12

هیدروکسی پرولین

3/0

5/1

4/1

 

وزن خشک غشای بیرونی بسیار بیشتر (تقریبا 6 برابر) از غشای درونی است. غشای پوسته تخم مرغ حاوی کلاژن های نوع  I،  Vو  Xمی باشد(2). غشای بیرونی پوسته غالبا از کلاژن نوع I تشکیل شده است در حالی که غشای داخلی از کلاژن نوع  V و  I تشکیل شده است. کلاژن نوع  Xدر هر دو غشا مشاهده شده است(5).

غشای پوسته تخم مرغ حاوی گلوکوزآمینوگلیکان ها مانند درماتان سولفات و کوندرویتین سولفات و گلیکوپروتئین های سولفاته (که حاوی هگزوزآمین مانند گلوگوزآمین می باشد) است. دیگر ترکیباتی که در غشای پوسته تخم مرغ شناسایی شده اند شامل هیالورونیک  اسید، سیالیک اسید، دسموزین[5]، ایزودسموزین، اووترانسفرین[6]، لیزیل اکسیداز[7]، لیزوزیم و بتا ان استیل گلوگوزآمینیداز می باشد. گلوگوزآمینوگلوکان ها پلی ساکاریدهای آنیونی هستند که از واحدهای تکراری دی ساکاریدهای هگزوزآمین و اسید  یورونیک بوجود آمده اند. گلوکوزآمینوگلوکان ها اجزای اصلی ماده زمینه برون سلولی بافت پیوندی هستند که دارای عملکرد فیزیولوژیکی مهم مانند کنترل ابقا الکترولیت و آب  می باشد. گلوکوزآمینوگلوکان ها نقش زیادی در مصارف بهداشتی، آرایشی، داروسازی و صنایع مواد غذایی دارند. 5 نوع پروتئین مختلف در بخش آلی پوسته تخم مرغ شناسایی شده است که شامل اووسیلیدن 17[8] که یک پروتئین محلول در ماتریکس می باشد و مقدار آن به کیفیت پوسته تخم مرغ بستگی دارد، اوستوپنتین[9] که بیان ژن این پروتئین در زمان کلسیفیکاسیون بیشتر می باشد، اووموسین که در نقاط پستانی[10] پوسته شناسایی شده است، لیزوزیم و اووترانسفرین می باشند. بخش آلی پوسته نیز حاوی چندین مولکول پروتئوگلیکان[11] می باشد(5).


استفاده از پوسته تخم مرغ در پزشکی

 پودر خالص شده غشای پوسته تخم مرغ حاوی بیش از 1% گلوگوزآمین برحسب وزن خشک، بیش از 2% کوندرویتین سولفات، بیش از 2% هیالورونیک اسید و بیش از 25% کلاژن از نوع I می باشد. استفاده از غشای طبیعی پوسته تخم مرغ روش مطمئن و موثر جدید برای درمان درد و انعطاف پذیری مفاصل و ناهنجاری های بافت پیوندی می باشد. Ruff و همکاران (2009) بیان نمودند که مصرف خوراکی غشای طبیعی پوسته تخم مرغ[12] (NEM) به مقدار 500 میلی گرم در روز در طول 4 هفته سبب افزایش 7/43 درصدی انعطاف پذیری مفاصل و کاهش 9/75 درصدی درد مفاصل هنگام حرکات مفاصل در بیماران مبتلا به مشکلات مفاصل شده است(3). Mine و همکاران (2004) نیز بیان نمودند پپتیدهای مشتق شده از غشا پوسته که با قلیا تیمار شدند سبب تحریک فیبروبلاست های پوست (سلول های پوست که سبب ساخت کلاژن و فیبرهای دیگر می شود) انسان در شرایط آزمایشگاهی شده است (12).


استفاده از پوسته تخم مرغ در صنعت

بیودیزل (سوخت زیستی) سوخت جایگزین تجدیدپذیر به جای نفت خام می باشد که از استرهای مونوآلکیل اسیدهای چرب تشکیل شده است و خصوصیات فیزیکی مشابه با سوخت نفتی دارد اما مزیت ممتاز آن شامل تجدیدپذیر بودن، قابلیت تجزیه در محیط زیست، غیرسمی بودن و آلودگی کمتر می باشد. سوخت زیستی معمولا بوسیله تبادل استری روغن های گیاهی یا چربی های حیوانی با الکل های کوتاه زنجیر (معمولا متانول) در حضور کاتالیست ها تولید می شوند. کاتالیست های قدیمی برای واکنش تبادل استری پایه های قوی همگن[13] مانند آلکالی متال هیدروکسیدها[14] و آلکوکسیدها و اسیدهای همگن مانند H2So4 بودند. کاتالیست های آلکالین خاصیت خورندگی بر روی وسایل و تجهیزات داشتند و هم چنین با اسیدهای چرب آزاد برای تشکیل صابون های فرعی ناخواسته[15] واکنش می دادند و جداسازی آنها پرهزینه بوده است؛ کاتالیست های اسیدهای همگن نیز به سختی قابل بازیابی می باشند و در دمای بالا عمل کرده و هم چنین مشکلات زیست محیطی و خورندگی نیز ایجاد می کنند. بنابراین توسعه کاتالیست های جامد مورد توجه قرار گرفت که به آسانی قابل جداسازی هستند و خاصیت خورندگی فلزات و سمیت نیز ندارند. اما آماده سازی کاتالیست های جامد با تاثیرگذاری زیاد (موثر قوی) پیچیده، پرهزینه و نیاز به مهارت خاص دارد. در نتیجه Wei و همکاران (2009) از پوسته تخم مرغ به عنوان کاتالیزور در تولید سوخت بیودیزل از روغن گیاهی و متانول آزمایشی را انجام دادند و بیان نمودند که پوسته طبیعی تخم مرغ دارای منافذ و ساختار کریستالی نامنظم می باشد و در دمای کمتر از 700 درجه سانتی گراد اندازه و شکل اجزای پوسته شبیه پوسته طبیعی بود اما در دمای بیشتر از 800 درجه سلسیوس اندازه ذرات کاهش یافت و شکل ذرات منظم تر شد. آب و مواد آلی در دمای کمتر از 600 درجه سلسیوس از بین می روند در حالی که کربن دی اکسید در دمای 700 – 800 درجه سانتی گراد از بین می رود. دمای کمتر از 600 درجه سلسیوس سبب تولید CaO نمی شود و خاصیت کاتالیستی بسیار پایین می باشد و بهترین عملکرد کاتالیستی در دمای بالای 800 درجه سانتی گراد بوجود می آید، پوسته تخم مرغی که به عنوان کاتالیست مورد استفاده قرار می گیرد برای 13 بار قابل استفاده و قابل بازیابی می باشد و به تدریج از فعالیت آن کم می شود و برای دفعه 17 به بعد به طور کامل غیرفعال می شود. غیرفعال شدن کاتالیست مشتق شده از پوسته احتمالا به دلیل تغییر در ساختار آن می باشد و هنگامی که بیشتر از 17 مرتبه مورد استفاده قرار گیرد به صورت Ca(OH)2 در می آید، در حالی که کاتالیست تازه مشتق شده از پوسته تخم مرغ به شکل CaO می باشد(4).

قانعیان و همکاران (1388) اثر پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب طبیعی را در حذف رنگ رادیواکتیو قرمز 123 از فاضلاب سنتتیک نساجی (این رنگ ها دارای خاصیت سرطان زایی بوده و برای محیط زیست نیز زیان آور می باشند) مورد مطالعه قرار دادند و بیان نمودند که با توجه به pH قلیایی و دمای بالای اغلب فاضلاب های نساجی و رنگریزی و کارایی مطلوب پوسته تخم مرغ، با توجه به ساختار حفره ای آن به عنوان جاذب در pH قلیایی و محدوده دمایی 45 درجه سانتی گراد؛ می توان نتیجه گرفت که پوسته تخم مرغ می تواند در تصفیه چنین فاضلاب هایی کاربرد داشته باشد. علاوه  بر این پوسته تخم مرغ جاذب مس، کادمیوم، کروم، سرب، نیکل و فسفر فاضلاب ها هم می باشد، که تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است(12).


آنالیز ماتریکس، غشا و کوتیکول پوسته تخم مرغ(7)

 

ماتریکس (برحسب درصد سولفات معدنی)

غشا (برحسب درصد ماده معدنی)

کوتیکول (برحسب درصد ماده معدنی)

نیتروژن

01/15

54/15

94/15

نیتروژن هگزوزآمینی

46/0

11/0

24/0

نیتروژن غیر هگزوزآمینی

55/14

43/15

7/15

هگزوزآمین

83/5 (25/3)

45/1 (81/0)

06/3 (71/1)

قند خنثی (بصورت گالاکتوز)

57/3 (98/1)

97/1 (09/1)

87/2 (59/1)

اسید یورونیک (بصورت اسید گلوکورونیک)

45/1 (75/0)

0

0

استر سولفات

1/1 (15/1)

-

0

 

نتیجه گیری

از آنجایی که تقریبا تمامی پوسته های حاصل از تخم مرغ های فراوری شده که حدود 60 درصد تخم مرغ های مصرفی را شامل می شوند و دارای سلامت بیشتری نسبت به ضایعات هچری هستند و در نتیجه نیاز به فراوری کمتری دارند ، دور ریخته می شوند، می توان با بکارگیری مدیریت صحیح به عنوان یک منبع قابل دسترس و ارزان قیمت در صنایع مختلف و بویژه علوم پزشکی علاوه بر استفاده از آن به عنوان منبع کلسیمی در کشاورزی و تغذیه دام و طیور، استفاده نمود؛ البته این امر مستلزم  تحقیقات بیشتر می باشد.


منابع

1. Kovacs- Nolan, J., Phillips, M. And Mine, Y. Advances in the value of eggs and egg components for human health. Journal of agricultural and food chemestry. 53, 8421-8431, 2005.

2. T. Nakano, N. I. Ikawa and L. Ozimek. Chemical composition of chicken eggshell and shell membranes. Poultry Science, 82:510–514, 2003.

3. Ruff, K., Devore, D., Leu, M. and Robinson, M. Eggshell membrane: A possible new natural therapeutic for joint and connective tissue disorders. Results from two open-label human clinical studies. Clinical interventions in aging. 2009.

4. Wei, Z., Xu, C. and Li, B. Application of waste eggshell as low - cost solid catalyst for biodiesel production. Bioresource technology 100, 2883–2885, (2009).

5. Davis, C. and Reeves, R. High value opportunities from the chicken egg. Printed on environmentally friendly paper by Canprint. 2002.

6. Gittins, J. Utilization of egg shell waste from UK egg processing and hatchery establishments. 2002.

7. Baker, J. R. and Balch, D. A. A study of the organic material of hen's - egg shell. Biochemistry journal.  82, 352, 1962.

8. Schaafsma, A., Pakan, I., Hofstede, G.J.H., Muskiet, F.A.J., Van Der Veer, E.and De Vries, P.J.F. Mineral, amino acid, and hormonal composition of chicken eggshell powder and the evaluation of its use in human nutrition. Poultry Science, 79:1833–1838, 2000.

9. Nakano, T., Ikawa, N. and Ozimek, L. Extraction of glycosaminoglycans from chicken eggshell. Poultry Science, 80:681–684, 2001.

10. Mine, Y., Oberle, C. and Kassaify, Y. Eggshell matrix proteins as defense mechanism of avian eggs. Journal of agricultural and food chemestry, 51, 249-253, 2003.

11.  Mine, Y. and Kovacs - Nolan, J. Biology active hen egg components in human health and disease. Journal of Poultry Science, 41: 1 – 29, 2004.

 

12. م.ت. قانعیان، ق. غنی زاده، م. غلامی، ف. قادری نسب.کاربرد پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب طبیعی در حذف رنگ رادیواکتیو قرمز 123 از فاضلاب سنتتیک نساجی  طبیب شرق، دوره 11، شماره 4، زمستان 88..


 

1 . effective life span

[2].  angioplasty sleeves

[3] . strontium

[4] . decalcified

[5]. desmosine

[6]. ovotransferrin

[7]. lysyl oxidase

[8]. ovocleidin-17

[9]. osteopontin

[10]. Mammillary knobs

[11].  proteoglycan

[12]. Natural Eggshell Membrane

[13]. homogeneous strong bases

[14]. alkali metal hydroxides

[15]. unwanted soap by-products

 
نظرات شما
 •  

  احمد علوی گفت : ۹۰/۰۶/۱۷

  مقاله خیلی جالبی بود. مدت ها دنبالش بودم. دست مترجمش درد نکنه.

  پاسخ...
 •  

  chamran گفت : ۹۰/۰۶/۱۷

  vaaaaaaaaaaaaaaay cheghad jaleb bud..man k kheili estefade kardam..to to journale poultry science k mikham maqale bedam hatman az in reference estefade mikonam

  پاسخ...
 •  

  ب.کریمی گفت : ۹۰/۰۶/۱۷

  از کار جالب و بسیار ارزشمندی که انجام داده اید بسیار خرسند شدم. خسته نباشید دوست عزیز

  پاسخ...
 •  

  سجاددهقان گفت : ۹۰/۰۶/۱۸

  خوب بود مورد نیاز بود

  پاسخ...
 •  

  مرضیه باقری گفت : ۹۰/۰۶/۱۹

  بسیار جالب بود خسته نباشید همکلاسی.

  پاسخ...
 •  

  نجمه سادات روحاني گفت : ۹۰/۰۶/۲۰

  مقاله بسيار جامع و جالبي بود، موضوعي بود كه توجه كمتري نسبت به آن داشتم و با مطالعه آن اطلاعات ارزشمندي بدست آوردم. اميدوارم همواره در زمينه هاي علمي موفق و مؤيد باشيد.

  پاسخ...
 •  

  سید ابوالقاسم سجادی گفت : ۹۰/۰۶/۲۰

  دمتگرم دوست عزیز و مایه افتخار ما، خیلی خیلی عالیه باور کن تا ته خوندمش انشاا.. تیم ملی

  پاسخ...
 •  

  محسن امیدی گفت : ۹۰/۰۶/۲۰

  با آرزوی موفقیت برای شما پژوهشگر، مقاله خوبی بود. ارزش مطالعه کردن رو داشت.

  پاسخ...
 •  

  پهلوان ایلامی گفت : ۹۰/۰۶/۲۰

  با تشکر از مقاله خوبتون، این مقاله به نظر آشنا میاد ، قبلا جایی به چاپ رسونده بودید؟ بازم تشکر

  پاسخ...
 •  

  محمد گفت : ۹۰/۰۶/۲۰

  چقدر جالب، فکرشو نمی کردم با پوسته تخم مرغ میشه این همه کارا کرد. خیلی ممنون
  موفق باشید

  پاسخ...
 •  

  محسن یگانه گفت : ۹۰/۰۶/۲۰

  یاد لیسون و سامر را زنده کردی، آخه میدونی، این مقاله یه جورایی پخته و کاربردی به نظر می رسه

  پاسخ...
 •  

  الیاس حقیقی گفت : ۹۰/۰۶/۲۰

  با سلام
  این جز محدود مقالاتی بود که تو این سایت ارائه شد و از نظر نگارش علمی درست و درمون بود، اما بدیش اینکه خیلی به درد مرغدارا تمیخوره و بیشتر برای پژوهشکده ها و دانشگاه کاربرد داره، اما نباید فراموش کرد که با توجه به مواردی که در مقاله ذکر شده می توان کارایی بسیار جالبی برای آن در صنعت ایران پیدا کرد و برای این سرمایه پنهان ارزش قایل شد.
  با آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان عزیز

  پاسخ...
 •  

  ساسان گفت : ۹۰/۰۶/۲۳

  خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی ممنون
  چند ماهی میشه که دنبال همچین مطلبی بودم
  thanks

  پاسخ...
 •  

  میگ میگ گفت : ۹۰/۰۶/۲۳

  ..................................ممنون دوست عزیز
  انصافا مقاله قشنگی گرد اوری شده.....................

  پاسخ...
 •  

  امیر جالینوسی گفت : ۹۰/۰۶/۲۷

  مقاله خوبی بود. انشالله روز به روز مقالات، کاربردی تر و صنعتی تر شود و شاهد یک تحول بزرگ در دومین صنعت بزرگ این مملک باشیم.

  پاسخ...
 •  

  سلیمان گفت : ۹۰/۰۶/۲۹

  بچه ها متشکریم
  بچه ها متشکریم
  سلام اقای کاملی کارتون حرف نداشت، عالی بود.

  پاسخ...
 •  

  رضا گفت : ۹۰/۰۶/۳۱

  سلام حاجی
  میبینم که باز باز زدی تو خط مقاله نویسی که باباجان
  بدک نبود خوب بود
  ولی به درد من مرغدار نمی خوره

  پاسخ...
 •  

  یحیی خلیلی گفت : ۹۰/۰۷/۰۹

  سلام مقاله خوبی بود دستت دردنکند.

  پاسخ...
 •  

  Masoud Aminpour گفت : ۹۰/۰۷/۱۰

  درود بر شما
  امکانش هست جه میزان تولید پوست تخم مرغ داریم که بتوان آن را بازیابی کرد .خانواده ها به این مسئله توجه نمی کنند و آیا اقتصادی است که برای مواد آن در پزشکی و صنعت استفاده کرد یعنی اینکه بار تلوید مواد حاصل از تخم مرغ کدامشان اقتصادی است و می توان روی آن سرمایه گزاری کرد با توجه به مقاله های علمی
  ممنونم از جواب شما

  پاسخ...
 •  

  ali گفت : ۹۰/۰۷/۱۹

  فكر كنم ديگه نشه با تخم مرغ كاري كرد چون از نفتم گرون تر شده شونه اي 9 هزار كاري كردن كه مرغاي ايراني تخم طلا بزارن فقط مونده آينه سخنگو و چنگ جادوويي تا هممون به لطف لوبياي سحر آميز كه پدر بزرگ برامون كاشت خوشبخت بشيم

  پاسخ...
 •  

  leili گفت : ۹۰/۰۷/۲۵

  maghaleye jalebi bod
  mamnoon

  پاسخ...
 •  

  kami گفت : ۹۰/۰۷/۲۹

  neshon dadi ye amoli hasti .hal kardam.kheyli khob bod .ata gate khesh

  پاسخ...
 •  

  agha feri گفت : ۹۰/۰۸/۰۶

  kheili bahal bod
  damet garm Mr. nevisande

  پاسخ...
 •  

  خواننده گفت : ۹۰/۰۸/۱۱

  بدک نبود
  ممنون

  پاسخ...
 •  

  مرتضي گفت : ۹۰/۰۹/۰۱

  از اين تعجب ميكنم چرا مقاله اي كه در نشريه چكاوك يك بار چاپ شده در اين سايت قرار ميگيرد و ذكري از آن نميشود؟
  بهار 1390 شماره 89 صفحه107

  پاسخ...
 •  

  امیر پدرام گفت : ۹۰/۰۹/۰۱

  دوستان عزیز با شما موافقم مقاله بسیار خوبی است اما قبلا در فصلنامه چکاوک چاپ شده بود.

  پاسخ...
 •  

  I.T.P گفت : ۹۰/۰۹/۰۱

  سلام
  آقای مرتضی! از چه چیزی تعجب می کنید؟
  آیا تا به حال شرایط ارسال مقاله این سایت رو خوندید؟
  آیا مطلع هستید که ما اونجا نوشتیم ارسال هر مقاله ای به این سایت بلامانع است حتی اگر در مجلات و نشریات و سایت های دیگه ای چاپ شده باشه؟
  آیا خوندید که ما گفتیم، I.T.P هیچ ادعایی در مالکیت مقاله ها نداره؟
  آیا خوندید که ما گفتیم، هدف ما از بخش علمی، ساختن یک مرکز و یک وحدت علمی در صنعت مرغداری هست و دراین قضیه هیچ بخل و نگاه تنگی نداریم و قصد داریم که همه از این محل بتونن به هر چه مطلب علمی هست دسترسی داشته باشن؟
  از چی تعحب می کنید؟ از گوگل تعجب نمی کنید که کتابها و مجلات رو اسکن می کنه و می زاره توی سایتش تا دیگران با جستجو به اون برسن و آرم خودش رو روی اونها میندازه؟
  این مقاله توسط دوستی که با مشخصات کامل از خودش برای ما این مقاله رو ارسال کرده به دست ما رسیده
  مقاله های دیگه ای هم داریم که از سایت ها و اساتید و مجلات مختلفی به دست ما رسیده
  اگر قصد شما ذکر نام مجله چکاوک بود، باید ازتون در این خصوص تشکر کنیم اما شک نکنید بار و بارها شاهد این خواهید بود که مقالات و مطالب چاپ شده سایر مجلات رو هم در این جا خواهیمگذاشت ( با ذکر منبع ) تا در ارتقا علم کاربران، سهیم و دخیل باشیم.
  جناب آقای پدرام ! همه دوستان و مخاطبین مجله چکاوک رو نخوندن. به همین خاطر ما این مقاله رو توی سایتی گذاشتیم که روزانه 21 هزار بازدید کننده داره تا دیگران هم این مقاله رو بخوونن و به نظر من و آشنایی که با چکاوک و با بعضی از پرسنل خوب اونها دارم، فکر میکنم که چکاوک هم قصدی جز ارتقا سطح علمی کاربران نداره و ما مقالاتی که در مجله چکاوک هم بوده رو با ذکر نام مجله زدیم

  پاسخ...
 •  

  مرتضي گفت : ۹۰/۰۹/۰۲

  با سلام يعني حتي اگر در ساير نشزيات و مجلات هم چاپ شده باشد بدون ذكر نام آن نشريه آن را در سايت پرمخاطب خود قرار ميديد؟ بعد صحبت از بخل و تنگ نظري ميكنيد؟ بله فرمايش شما صحيح است كه ميتوان يك وحدت علمي ايجاد كرد كه به سود صنعت طيور كشور باشد اما اين بحث تنگ نظري و بخل رو اجازه بديد اون نشرياتي كه ازشون مطلب ميگيرد بكنند. كسي منكر سايت خوب ITP نيست من خودم بارها و بارها به اين سايت براي ارزيابي قيمتها و .... مراجعه كردم. اما يك پيشنهاد براي اينكه به نشريات ما ضربه بيشتري نخورد و زحمات كاركنان آنها ناديده گرفته نشود،دارم . بهتر نيست سايتي كه اينقدر پر مخاطب و موفق است و تبديل به يك رفرنس از نظر قيمت و نرخ شده يك گروه علمي تحقيقاتي نيز داشته باشد تا مطالب روز علمي دنيا رو با برند خود به مخاطبان بيشمار خود ارايه نمايد؟

  پاسخ...
 •  

  I.T.P گفت : ۹۰/۰۹/۰۲

  سلام
  مرتصی جان ! هر منبعی که لازم بشه باید گذاشت علی الخصوص نشریات همکار که روی چشم ما جا دارن و ما با همه اونها رابطه صمیمی و دوستانه ای داریم و دوستی با بعضی از اونها عمیق و جدی تر هم هست.
  اما خودت رو جای ما بزار - یه مقاله از یه دوست برای ما ارسال می شه
  2 الی 3 ماه می گذره که نوبت چاپش می شه - 80 تا نشریه تخصصی در کشاورزی و دامپروری داریم - هر کدوم حداقل 4 الی 5 ( حداقل ) در سال چاپ دارن - از کجا بدونیم مقاله ارسالی توی کدوم از اونها چاپ شده - از طرفی مقاله ، مقاله علمی و کاربردی هست. چی کار می کنی ؟ یادت نره راه ارتباطی که بین ما و نویسنده هست همین باکس کوچیکی هست که بنده الان دارم توی اون تایپ می کنم. عزیز دل ! ما قصد رفرنس دزدی نداریم و اگر توی شرایط رو بخونی شدیدا خواهش داشتیم که منابع خودشون رو اعلام کنن و باور کن این برای ما بسیار مهم هست - ممنون

  پاسخ...
 •  

  سارا گفت : ۹۰/۰۹/۰۲

  سلام ايا از پوست تخم مرغ براي تهيه ي كيسه هاي زباله هم استفاده شده يا پلاستيك...لطفا در اين باره مطلبي قرار بدين.

  پاسخ...
 •  

  ساسان موسوی گفت : ۹۰/۰۹/۰۲

  بابا ای ول اینجا جمع هم کلاسی ها جمع!!!!کدوم دانشگاهید؟اینقدر کار نکردید که با این مقالات اینقدر حال می کنید!!!وای

  پاسخ...
 •  

  محمد کاملی گفت : ۹۰/۰۹/۰۳

  سلام آقا مرتضی و آقای پدرام عزیز
  از نظر خوبتون تشکر می کنم
  خودتون بهتر می دونید که مالکیت علمی مقاله با نویسندست، و در ضمن نباید در مجله دیگری چاپ کنه ولی در سایت گذاشتن بلامانع است، من این مقاله را در وبلاگ شخصی خودم هم گذاشتم، برای اینکه علمی که نشر نکنه فایده ای نداره، اینکه نویسنده ای مقاله ای را در مجله ای چاپ کنه و بزاره تو ویترینه خونه شون ، به نظرتون فایده ای داره؟
  در ضمن در بخش ارسال مقالات این سایت نوشته بود که اگر در همایشی چاپ شده است، عنوان همایش را بنویسید؛ و در مورد مجله چیزی نخواستند.
  هدف همه ما نشر و ترویج هرچه بیشتر علمه
  فکر نکنم دوستان خوبمون در نشریه چکاوک از این کار ناخرسند باشند
  هممون راضی هستیم!
  باتشکر

  پاسخ...
 •  

  پوریا محمدی گفت : ۹۰/۰۹/۱۹

  سلام
  مطلب و ترجمش خوب بود لطفا pdf مقالات را در دسترس قرار دهید یا شرایط امیل نمودن مقاله دا ایجاد کنید.
  نویسنده یا مدیریت لطفا به ادرس ایمیل من بفرستین این مقاله را.

  پاسخ...
 •  

  farzaneh گفت : ۹۰/۱۰/۰۴

  عطاری ها خوردن پوست تخم مرغ محلی پودر شده را برای درمان پوکی استخوان پیشنهاد میدهند،ضرری نداره؟

  پاسخ...
 •  

  نازنین کاری گفت : ۹۱/۰۲/۱۷

  با توجه به مواد سازنده پوست تخم مرغ چه مادهای میتونه اونو در خودش حل کنه؟

  پاسخ...
 •  

  نازنين گفت : ۹۱/۰۴/۲۹

  سلام ممنون از مطالب مفيدتون.ميخواستم بپرسم ميشه خودمون پوسته تخم مرغ رو خشك كنيم وپودر كنيم وبا شير بخوريم بخصوص پسر 2 ساله ام.ممنون

  پاسخ...
 •  

  آزاده گفت : ۹۱/۱۱/۰۱

  سلام. در ابتدای مقاله نوشتید:
  ...شامل 4/98% کلسیم کربنات...
  که با توجه به وزد 50 گرمی یک تخم مرغ متوسط حدود 2.4 میلیگرم کربنات کلسیم داره.
  و در قسمت دیگر مقاله فرمودید پوسته حدود 400 میلیگرم کلسیم داره. این تفاوت رو چجوری توضیح میدید؟

  پاسخ...
 •  

  ثمین باقری گفت : ۹۲/۰۱/۰۵

  عالی بود ولی ای کاش مطلب بیشتری در مورد جذب فسفات فاضلاب به وسیله ی پوست تخم مرغ توی این مقاله بود

  پاسخ...
 •  

  فروغ شاهین گفت : ۹۲/۰۱/۱۶

  مقاله خوبی بود و از آنجا که مصرف پوسته تخم مرغ برای رفع پوکی استخوان به من توصیه شده به دنال یافتن اطلات بیشتر به این مقاله بر خوردم.لطفآ در مورد نحوه استفاده غذایی آن توضیح دهید.سپاسگزارم

  پاسخ...
 •  

  محمود اسداللهی گفت : ۹۲/۰۲/۲۹

  با سلام
  چه تغییزی در برنامه غذایی مرغ خانگی میتوان ایجاد کرد تا تخم مرغها با پوسته تیره تری ایجاد شوند.

  پاسخ...
 •  

  امیر گفت : ۹۸/۰۳/۱۷

  عنوان اصل مقاله و همچنین نویسنده ها رو میشه عنوان کنید تشکر

  پاسخ...
 •  

  محمد گفت : ۹۸/۱۱/۰۶

  با سلام چرا بعضی تخم مرغها پوست آن زود می شکند؟ویا به عبارتی نازک است؟

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com