استفاده از کولرهای آبی در فارم بوقلمون

استفاده از کولرهای آبی در فارم بوقلمون
به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
در روزهای گرم تابستان هستیم و وقتی ما از گرما شکایت می کنیم قطعاً طیور ما نیز همین حس را دارند و نیاز به سیستم خنک کننده دارند.
از آنجائیکه طیور تعریق ندارند بنابراین تنها راهی که از طریق آن خنک می شوند نفس نفس زدن یا تکان دادن بال هاست.
خوشبختانه، کولرهای آبی می توانند آسایش و راحتی بوقلمون ها را در طویله فراهم آورند.

دما و رطوبت هوا
سیستم های خنک کننده ای که رطوبت هوا را می افزایند برای طیور مناسب نیستند؛ اگر رطوبت هوا زیاد باشد طیور به نفس نفس زدن می افتند. دما و رطوبت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. وقتی دما بالای 27 درجۀ سانتیگراد می گردد، میزان رطوبت هوا معمولاً زیر 80 درصد است. یک اصل وجود دارد و آن این است که وقتی رطوبت هوا بیشتر از 80 درصد باشد نباید از کولر آبی استفاده کرد.
کولر آبی به تنهایی قادر به کم کردن استرس طیور نیست؛ بلکه سرعت وزش باد نیز بایستی متناسب باشد. سرعت وزشی در حدود 180 متر در دقیقه می تواند تا 8 درجۀ سانتیگراد باد خنک داشته باشد.

به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:

به گزارش خبر گزاری بخش بین الملل ITPNews:
کولرهای سلولزی
در این کولرها، از صفحات سلولزی استفاده می شود که در گوشه ای از آغل یا مرغدانی گذاشته می شود. این کولرها تا 11 درجۀ سانتیگراد دما را خنک می سازند. بنابراین اگر در منطقه ای زندگی می کنید که تابستان های گرم دارد، کولرهای سلولزی می تواند برای تأمین آسایش و رفاه طیورتان به شما کمک بسزایی کند.
به عنوان مثال، اگر در جایی که دمای مرغدانی 41 درجۀ سانتیگراد است از این کولرها استفاده گردد؛ با توجه به اینکه سرعت وزش باد در کولرهای سلولزی خنکایی با 8 درجۀ سانتیگراد تولید می کند این خنکا به علاوۀ سرمای 11 درجۀ تولید شده توسط صفحات سلولزی دمایی معادل با 22 درجه تولید می کند که بسیار مطلوب و مطبوع مرغدانی است({41 C – 11 C} – 8C = 22C ).
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com