در انتخابات هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه کل کشور اتفاق افتاد
رکوردهای حضور و آراء شکسته شد

به گزارش خبر گزاری ITPNews:
انتخابات هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه کل کشور برگزار شد اما چه انتخاباتی ...!!!؟
معمولا انتخابات و جلسات انجمن جوجه یکروزه در جلسه اول ختم به برگزاری و رسمیت یافتن نمی شد و باوری در دل هر شرکت کننده ای ایجاد شده یا بهتر است بگوییم ایجاد شده بود که این جلسه هم مانند جلسات قبل به علت به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان به دور دوم می رسد. اما این بار اینگونه نبود و حضور شرکت کنندگان و رای دهندگان در تاریخ برگزاری جلسات و مجامع انجمن جوجه یکروزه و آن هم در دور اول بی سابقه و شاید هم تکراری نشدنی بود.
جلسه انتخابات این دوره انجمن جوجه یکروزه آنهم در این همه مسائل و مشکلات اقتصادی که صنعت درگیر آن می باشد یک نویدی از اتحاد و همدلی را در بین تولیدکنندگان جوجه یکروزه را می دهد که حداقل آن ایمان و اعتقاده به یکپارچگی در مسیر تولید کشور است.
در دوره های قبل تعداد برگه های رای که شامل شخص رای دهنده و وکالت های وی از سوی سایر اعضاء برای رای دادن بود حداکثر به 350 الی 360 بود اما در این دوره از انتخابات بیش از 461 رای از بیش از 300 نفر جمع آوری شد.
این تعداد آرا و این تعداد از شرکت کنندگان تمام رکوردهای مشارکتی اعضا را در دوره های قبل شکست و این حضور فیزیکی اعضاء، مسئولیت ویژه ای را به عهده هیئت مدیره جدید گذاشت و آن اینکه اعضاء در هوشیاری کامل تمام تصمیمات را دنبال می کنند و انتظار دارند اوضاع و مناسبات انجمن را در حداکثری توان خود ببینند و قطعن نقطه ضعفهای قبلی انجمن نیر برطرف گردد.
کرسی های مدیریت این انجمن در این دوره از انتخابات به افراد زیر رسید:
محمد سبحانی - 406 رای
غلامعلی فارغی - 368 رای
کریم فکوری - 363 رای
محمد رضا صدیق پور - 339 رای
مراد محمد زاده - 336 رای
صفدر پیرمرادری - 317 رای
غیبعلی قاسمی - 269 رای

شما می توانید تصاویر انتخابات هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه کشور را در زیر ملاحظه نمایید:
به گزارش خبر گزاری ITPNews:










 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com