نشست تحلیلی مطالبات صنعت مرغداری از رئیس جمهور آینده


یک نشست تحلیلی در خصوص مطالبات و خواسته های صنعت مرغداری ایران به عنوانی یکی از صنایع بزرگ و سرمایه داری کشور از شخصی که قرار است به زودی رئیس جمهور ایران در سال 1403 شود
در این نشست علی حسینی - مدیر مسئول شبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری ( ITPNews ) و مهندس مصطفی سید مصطفوی - کارشناس خبره صنعت مرغداری حضور دارند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com