فیلم سمینار بهبود عملکرد سیستم ایمنی گله های مرغ مادر

دانلود
این سخنرانی در نهمین همایش مرغ مادر گوشتی ایران واقع در هتل المپیک تهران اجرا گردیده است
تاریخ همایش : دوم و سوم اردیبهشت 1403
عنوان کامل این سمینار : ایمونوتریشن، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و ارتقای بهروری در گله های مرغ مادر
سخنران : دکتر مرضیه قدمی
نام شرکت مجری : کیمیازیم
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com