باران، سرسبزی مراتع و خوشحالی دامداران خراسان‌شمالی

باران، سرسبزی مراتع و خوشحالی دامداران خراسان‌شمالی
بارندگی های بهار امسال در خراسان شمالی نسبت به سال های گذشته با افزایش ۴۵ درصدی شرایط مناسبی را برای مراتع و دامداران بعد از سال ها خشکسالی فراهم کرده است.

خراسان شمالی با دارا بودن بیش از ۲ میلیون راس دام سبک و حدود ۸۰ هزار راس دام سنگین قطب دامپروری کشور محسوب می شود و معیشت بسیاری از مردم به این بخش گره خورده است.

خشکسالی های چند ساله اخیر و کاهش بارندگی ها منجر به فقیرتر شدن مراتع و کاهش علوفه مرتعی در سطح حوزه منابع طبیعی استان شده بود که دامداران در سال های اخیر با مشکلات تامین علوفه دستی مواجه بودندو بعضا به اجبار حتی دام های مولد خود را به فروش می رسانند.

در سال های عادی تنها در فصل کوچ عشایر در فروردین ماه و در زمستان نیز در سه تا چهار ماه علوفه دستی به دامداران اختصاص می یافت اما در چند سال اخیر حتی در فصل بهار نیز بهره برداران، بخش بیشتری از نیاز خوراک دام را با تعذیه دستی جبران می کردند.

خوشبختانه افزایش ۴۵ درصدی میزان بارش امسال به نسبت سال ماقبل توانست مراتع استان را سرسبز تر از گذشته کند و میزان علوفه در مراتع در مشابه سال ماقبل ۳۰ درصد افزایش داد.

شرایط ترسالی در استان ۲۴۰ هزار تن علوفه تولید می شد که این میزان در سال‌های اخیر به تولید ۷۰ هزار تن رسیده است در حالی که از مجموع علوفه تولیدی استان در دوره ترسالی ۱۲۰ هزار تن قابلیت چرای دام داشت.

افزایش ۴۵ درصدی بارندگی
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در خصوص میزان بارندگی های امسال گفت: میزان بارش در استان از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۲ تا ۲۱ اردیبهشت ماه جاری) ۲۱۶ میلیمتر ثبت شد که این رقم نسبت به سال آبی گذشته ۴۵ درصد افزایش دارد.

نوربخش داداشی اظهار کرد: میزان بارندگی در سال آبی جاری نسبت به بلند مدت که ۲۱۵.۵ میلیمتر ثبت شد، تفاوت محسوس ندارد.

تاکنون ۸۳.۴ درصد بارش های امسال تامین شده است که این رقم در کشور ۸۸.۴ درصد است.وی خاطرنشان کرد: میزان بارش یک سال کامل آبی در استان ۲۵۸.۴ میلیمتر پیش بینی شده است که بر این اساس تاکنون ۸۳.۴ درصد بارش های امسال تامین شده است که این رقم در کشور ۸۸.۴ درصد است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با بیان اینکه جایگاه استان در کشور از ابتدای سال آبی جاری به لحاظ بارش دریافتی رتبه ۱۹ در میان استان های کشور است افزود: از ابتدای فرودین ماه تا ۲۱ اردیبهشت ماه جاری، ۸۷ میلیمتر باران در استان ثبت شد که این رقم نسبت به دوره آماری بلند مدت ۱۱۵.۲ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۶.۵ درصد افزایش دارد.

وی افزود: ۲۰ درصد از گستره استان بارش نرمال و سه دهم درصد از مساحت استان ترسالی شدید گزارش شده است.

افزایش ۳۰ درصدی علوفه
رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: بارندگی های بهاره امسال بسیار نرمال بود و میزان تولید علوفه در مراتع استان را ۳۰ درصد افزایش داد.

ابراهیم محمودی اظهارکرد: افزایش میزان بارندگی و پراکنش در بهار امسال نسبت به سال های گذشته و حتی مقایسه با بازه درازمدت سال آبی جاری بسیار مناسب بود و رشد گونه های یک و چند ساله که توام با زاد آوری نیز است موجب افزایش پوشش گیاهی و در نهایت علوفه شد.

امسال ۱۵۶ هزار و ۷۶۷ تن علوفه از سطح مراتع استان تولید خواهد شد.وی افزود: میزان تولید علوفه در شرایط نرمال با ۲۳۱ میلیمتر بارش، ۱۲۰ هزار و ۵۹۰ تن در سال است که با توجه به بارندگی های موثر امسال از سطح کل مراتع استان ۱۵۶ هزار و ۷۶۷ تن در سال علوفه خشک استحصال خواهد شد.

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی اضافه کرد: مساحت استان ۲ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۹۷۸ هکتار است و یک میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۲۴ هکتار آن معادل ۷۰ درصد را مراتع شامل می شود.

وی ادامه داد: ۳۲ هزار و ۲۳۵ خانواده در سطح استان خراسان شمالی بهره بردار مراتع هستند.

محمودی گفت: میزان بارندگی در سال آبی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ تاکنون ۲۵۶میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۸ میلیمتر افزایش داشته است.

گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۵۵۵ هزار و ۲۰۶ هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.

۱۰۶ هزار و ۱۹ هکتار از مراتع خراسان شمالی متراکم و ۶۱۹ هزار و ۷۸۸ هزار هکتار نیمه متراکم است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com